XLENT IT Consulting  är en stolt IT konsultorganisation med lokal förankring.

Mobilapp med kartfunktion

Projekt/

Mobilapp med kartfunktion

Stockholms universitet har under 2013 utvecklat en mobilapp med studenter som målgrupp. XLENT deltog i utvecklingsteamet.

Koncernanpassning av vattenfall.fi

Projekt/

Koncernanpassning av vattenfall.fi

XLENT har ansvarat för att bygga upp en ny, mer säljinriktad version av den finska webbplatsen vattenfall.fi.

Säkerställd IT-verksamhet

Projekt/

Säkerställd IT-verksamhet

När Swedish Space Corporation (SSC) snabbt behövde rekrytera en ny CIO, kunde XLENT tillfälligt ta över rodret och säkerställa den dagliga IT-verksamheten.