XLENT IT Consulting  är en stolt IT konsultorganisation med lokal förankring.

Sex IT-konsulter till Borlänge

Nyhet/

Sex IT-konsulter till Borlänge

Den 1 januari fördubblas antalet anställda på XLENT i Borlänge som går från sex till tolv konsulter.

Uppbyggnad av separat nätverk

Projekt/

Uppbyggnad av separat nätverk

Jämtkraft har utökat säkerheten för sina anläggningar genom att separera styrningen från stadsnätet till ett nytt separat nätverk.

Statsbidrag

Projekt/

Statsbidrag

Skolverket har i samarbete med XLENT tagit fram en portallösning som digitaliserar hanteringen av statsbidrag.