XLENT IT Consulting  är en stolt IT konsultorganisation med lokal förankring.

Effektiviserad administration

Projekt/

Effektiviserad administration

Genom att införa en ny e-tjänst för kursanmälan har Kulturskolan Stockholm kunnat reducera det administrativa arbetet radikalt.

Lärportalen för matematik

Projekt/

Lärportalen för matematik

I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare.

Säkerställd IT-verksamhet

Projekt/

Säkerställd IT-verksamhet

När Swedish Space Corporation (SSC) snabbt behövde rekrytera en ny CIO, kunde XLENT tillfälligt ta över rodret och säkerställa den dagliga IT-verksamheten.