XLENT IT Consulting  är en stolt IT konsultorganisation med lokal förankring.

Älgförvaltning med ökad samverkan

Projekt/

Älgförvaltning med ökad samverkan

En gemensam portal för älgdata effektiviserar arbetet för landets älgförvaltare.

Web operations

Projekt/

Web operations

Vattenfall har ingått ett långsiktigt samarbete med XLENT gällande digital kommunikation.

Strukturerat säljarbete

Projekt/

Strukturerat säljarbete

I samarbete med XLENT har Vitec Finans & Försäkring ökat sin försäljning och förbättrat sina kundrelationer.