XLENT IT Consulting  är en stolt IT konsultorganisation med lokal förankring.

Mobilapp med kartfunktion

Projekt/

Mobilapp med kartfunktion

Stockholms universitet har under 2013 utvecklat en mobilapp med studenter som målgrupp. XLENT deltog i utvecklingsteamet.

Ny Internetbank

Projekt/

Ny Internetbank

XLENTs kompetens inom IT-projektledning och kravställning var viktiga tillgångar när Landshypotek Bank utvecklade sin nya internetbank.

Gedigen systemanalys

Projekt/

Gedigen systemanalys

XLENT har utfört en genomgripande kartläggning av SJ:s komplexa IT-stöd.