XLENT IT Consulting  är en stolt IT konsultorganisation med lokal förankring.

Metro Monitor

Projekt/

Metro Monitor

XLENT har tagit fram Metro Monitor- ett statistikverktyg för redaktionen som ger en översikt av trafiken på metro.se.

Web operations

Projekt/

Web operations

Vattenfall har ingått ett långsiktigt samarbete med XLENT gällande digital kommunikation.

Interim IT-organisation

Projekt/

Interim IT-organisation

Ett kritiskt läge för Landshypotek kunde snabbt vändas till en positiv möjlighet att flytta fram sina positioner på IT-sidan.