XLENT IT Consulting  är en stolt IT konsultorganisation med lokal förankring.

Över 20 år i branschen

Nyhet/

Över 20 år i branschen

Vi välkomnar Urban Johansson till XLENT!

Lärportalen för matematik

Projekt/

Lärportalen för matematik

I syfte att höja kvalitén på matematikundervisningen i Sveriges skolor har Skolverket tillsammans med XLENT tagit fram en lärportal för matematiklärare.

Smidig systemflytt

Projekt/

Smidig systemflytt

XLENT har på ett sömlöst sätt tagit över Kyrkans pensionskassas alla underliggande tjänster för pensions- och försäkringsadministration.