XLENT IT Consulting  är en stolt IT konsultorganisation med lokal förankring.

Gemensam webbplats

Projekt/

Gemensam webbplats

Att gå från två olika webbplatser till en gemensam blev ett lyft för SciLifeLab.

Uppbyggnad av separat nätverk

Projekt/

Uppbyggnad av separat nätverk

Jämtkraft har utökat säkerheten för sina anläggningar genom att separera styrningen från stadsnätet till ett nytt separat nätverk.

Statsbidrag

Projekt/

Statsbidrag

Skolverket har i samarbete med XLENT tagit fram en portallösning som digitaliserar hanteringen av statsbidrag.