Ett BRA samarbete!

 

Under hösten 2017 gick XLENT in i ett samarbetsavtal med flygbolaget BRA för att hjälpa till med lednings- och utvecklingsfrågor.

2018-04-09

 

2016 etablerades varumärket BRA efter en sammanslagning av flera regionala svenska flygbolag. De flyger idag till 13 destinationer i Sverige med Bromma flygplats som bas. Mer än var tredje inrikesflyg som lyfter i Sverige är ett BRA-plan. De har ca 1100 anställda runtom i landet med ett starkt lokalt engagemang i de regioner där de verkar.

 

Flygbranschen är en bransch med stora utmaningar, många aspekter och regelverk att ta hänsyn till. Marknaden kräver en förmåga att anpassa sig snabbt till nya arbetsförhållanden, hög nivå av säkerhet och hela tiden med kunden i fokus. Det var en av anledningarna varför BRA valde att ta in extern kompetens när XLENTs Magnus Dahlquist fick frågan av Michael Quist, Process och IT-chef på BRA, om att hjälpa till med GDPR och ledningsfrågor i organisationen.

 

Tillsammans med XLENT har BRA infört en agil arbetsmetodik. De har anpassat metoden för verksamhetsutveckling vilket de anser de ger en kontinuerlig leverans av värde och lägre risk. Ett modernt management där man jobbar agilt för att öka nivån av samarbete, intresse och få en snabbare leverans. För BRA handlar det om ett mindset samt en kultur att arbeta effektivt och samtidigt strukturerat, inte bara inom IT utan i hela organisationen.

 

”Vi är ju ett renodlat serviceföretag och det märks direkt om inte våra flygplan går. Vi måste kunna anpassa oss väldigt snabbt och då passar det agila arbetssättet oss bra har vi märkt. Magnus är väl insatt i metoderna och vi kör hela projektet på ett agilt sätt.” säger Michael.

 

Redan nu kan de se resultatet av metodiken som valts för bland annat GDPR programmet där leveransen från varje iteration har legat över förväntningarna. De ser detta som särskilt bra då teamet består av människor som arbetar temporärt i programmet.

 

”Det är så viktigt att hela kedjan hänger ihop i det här företaget. Här kan du inte bortse från ett enda system, allt måste fungera för att kunna leverera kundens resa. Man måste verkligen kunna verksamheten för att förstå hur man ska arbeta kring den. Det är en av de svåraste utmaningarna jag haft men också den roligaste.” säger Magnus.

 

Med sina två år på nacken har flygbolaget BRA lyckats etablera sig som ett starkt varumärke i Sverige. I en undersökning i höstas blev de rankade top-10 på YouGov BrandIndex lista av Sveriges mest rekommenderade varumärken. Framtidsmålen för BRA är att fortsätta växa och öka sin lönsamhet, där arbetsmetodiken de nu implementerat tillsammans med XLENT är en del för att nå dem.

 

Foto: t.v. Michael Quist, BRA t.h. Magnus Dahlquist, XLENT

Fler nyheter.