Samarbete med Ystads kommun

 

XLENT har fått förtroendet av Ystads kommun att bli deras strategiska samarbetspartner och tillsammans vidareutveckla och driva deras externa och interna webblösningar framåt.

 
2018-03-14

 

XLENT har haft ett nära samarbete med Ystads kommun under många år där XLENT stöttat och hjälpt till i olika projekt och uppdrag. Bland annat har det handlat om utbildningar, rådgivning, kravhantering och redaktionell hjälp vid behov.

 

Från och med 2018 har XLENT fått förtroendet att bli en strategisk partner och får i uppdrag proaktivt förvalta deras interna och externa webblösningar baserat på Epi och Sharepoint. Här tar XLENT en flexibel roll som anpassas efter Ystads Kommuns resurser och behov.

 

”Att vara en strategisk partner innebär att ta ett större ansvar än traditionell förvaltning. Det handlar om att vara proaktiv, innovativ och föreslå förbättringar. Det handlar inte alla gånger om nya tekniska lösningar utan även se till processer och hur IT kan förenkla och förbättra. Vi har genom åren lärt känna varandra där vi som leverantör måste anpassar oss efter behov och situation. När det finns en tydlig och nyfiken beställare blir det bra”, säger kundansvarig Örjan Johansson, XLENT.

 

Gabriel Borgius, Webbstrateg på Ystads kommun är den som arbetar närmast XLENT i det här uppdraget berättar varför de valt att samarbeta med XLENT.

 

“Vi hade ett bra förtroende för Örjan och gänget på XLENT och det visade sig vara en lätt och otvungen relation som har lett till ett väldigt kreativt samarbete. Jag vill inte ha en leverantör som säger “ja” till allt, utan som vågar komma med mothugg och andra lösningar, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Då får man också en känsla att de bryr sig på ett helt annat sätt.”

 

Det Gabriel vill uppnå med samarbetet med XLENT är en partner man kan lita på och arbeta långsiktigt med. Han är imponerad av kompetensen och den prestigelöshet som finns hos Örjan och de övriga från XLENT som arbetar med Ystads kommun.

 

“Man vill ha en partner som har kapaciteten att tänka i oväntade eller oprövade banor för att höja sig över genomsnittet. ” Säger Gabriel.

Fler nyheter.