XLENT satsar på fler konsulter inom identitetshantering

 

Genom satsningen på Identitetshantering kan XLENT nu hjälpa sina kunder att ta kontroll över sina identiteter och behörigheter på ett effektivt sätt.
 

Bilden visar en grupp människor
2017-10-02

 

Identitetshantering, kort sagt kan det förklaras som ett sätt att hantera hela livscykeln av en digital identitet – från det att identiteten skapas, ändras och slutligen avslutas. Under en identitets livscykel sker ofta flera händelser, bland annat befordring, byte av namn, klass och deltagande i olika projekt. Genom en central identitetshantering kan dessa händelser hanteras effektivt, konsekvent och kontrollerat.


I dagens allt mer komplexa och föränderliga IT-miljöer leder manuell hantering av konton och grupper till tung och tidskrävande administration som riskerar minskad datakvalitet och försvårar både kontrollen och styrningen till verksamheters data/information.


Här hjälper XLENT till att skräddarsy lösningar till kunder för att automatisera möjliga delar, knyta samman processer och därutöver erbjuda självbetjäningsportaler för att effektivisera administration av identiteter.


Identitetslöningarna baseras på Microsoft Identity Manager (MIM), något som XLENTs team har erfarenhet av att arbeta med hos kunder inom industri, kommuner och skolverksamhet. XLENTs Identitets-lösningar tar även hänsyn till GDPR, som är EUs nya dataskyddsförordning (nya PUL) samt krav på spårbarhet.


“Vi stöttar kunden hela vägen från analys och strategi till utveckling och förvaltning av kunds identitetshantering” säger Malin Nordstrand, Partner & Consultant Manager på XLENT Syd.


Vill du veta mer om XLENTs Identitetslösningar?
Hör av dig till per.lindberg@xlent.se  på +46 725 843 041.