XLENT strävar mot 50-50 bland kvinnor och män

 

XLENT sätter mål för att nå en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom bolaget. Det är en prioriterad och viktig utmaning att aktivt arbeta för en dynamisk arbetsplats och en kultur där det ska vara en självklarhet att andelen kvinnor och män är lika stor inom alla positioner.

Bilden visar två glada XLENT-kollegor
2018-10-19
 

XLENT har en ständig ambition att vidareutveckla sig och positionera sig som det bästa alternativet på marknaden. I denna strävan så har XLENT beslutat att finna en jämn balans mellan män och kvinnor i företaget avseende alla anställda på bolaget, ledande befattningar på operativ och strategisk ledning. Vi kan stärka upp alla våra funktioner med fler kvinnor. Idag ligger vi på knappt 30% anställda som är kvinnor och ca 40% kvinnor i ledande operativa befattningar. Vi är inte nöjda med detta och letar ständigt efter nya talanger till vårt företag. Är du en av de personer som vi letare efter och som ställer dig bakom vår vision med XLENT?

 

“Vi letar både efter duktiga män samt duktiga kvinnor. För att lyckas med vår målsättning kommer vi att behöva ta in fler kvinnor än män i företaget vilket är något som jag är övertygad om att kommer stärka XLENTs konkurrenskraft ytterligare framöver.” Säger Per-Eric Spansk, VD på XLENT.

 

Cecilia Lycksell driver en av XLENT-enheterna i Stockholm. “Jag är ledare över en enhet som redan idag lever upp till vision med 50% kvinnor och 50% män och ser vilken kraft och dynamik det har gett oss. Jag vill hjälpa mina kollegor att nå detta också då jag ser hur bra en jämn balans är för både affärskapande och trivseln i företaget.”

 

XLENT är en del av Xlent Consulting Group, ett nordiskt strategi- och IT-konsultbolag som verkar under varumärkena XLENT, Differ Sverige och Differ Norge. Bolaget bildades 2005 och har sedan dess utvecklats i snabb takt. Idag finns drygt 400 medarbetare på 14 orter.

Fler nyheter.