Henrik Larsson

Systemutvecklare - XLENT Sundsvall

Hej

Vad jobbar du med på XLENT?

Jag är systemutvecklare, primärt inom Microsoft och .NET, med en slagsida mot integrationer. Utöver detta tycker jag att det är givande att engagera mig i studenter som är på väg in i branschen. Jag tycker att samverkan med studenter, lärosäten och andra bolag är bra sätt att hjälpa branschen som helhet och studenter i synnerhet. Som bieffekt av detta får XLENT exponering både på branschscenen och mot studenter – det är ju en vinst om något. Kort sagt finns det bara vinnare på att engagera sig i omgivningen!

 

Vad är det bästa med att arbeta som konsult?

Att jag hela tiden får lära mig nya saker och möjligheten att utveckla mig själv och mina färdigheter i takt med att jag möter ny teknik och nya utmaningar. Jag älskar att vara konsult och kunna driva på min egen utveckling! Dels för att vara gångbar på marknaden, men kanske främst för min egen skull. Jag har ett genuint tekniskt intresse och konsultrollen gör det möjligt för mig att tillgodose mitt behov av att lära mig och prova på nya saker!

 

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter på XLENT? 

Som konsult är utveckling A och O – du måste hålla dig relevant och aktuell på marknaden. Detta tycker jag att XLENT hanterar på ett bra sätt genom att ge mig som konsult möjlighet att bygga på och utöka mina färdigheter i en riktning som känns aktuell. Utöver personlig utveckling så finns det alltid möjlighet att utveckla ditt engagemang i företaget. Jag upplever att XLENT ser möjligheterna i sina anställda och lyssnar till idéer och tankar som de bidrar med. Det är viktigt för mig!

  

Hur skulle du beskriva kulturen på XLENT? 

Familjär. Det var också anledningen till att jag ville börja jobba på XLENT – jag ville vara på ett ställe där vi vill någonting tillsammans, där tillsammans betyder någonting och inte bara är ett värdeord som någon regionchef klistrat upp på en vägg. Eller – XLENT är dom där värdeorden som någon klistrat upp på en vägg, fast på riktigt och genuint!

 

Vad skulle du ge för tips till någon som är intresserad av att arbeta på XLENT? 

Om du vill komma hem – kom till oss! Eller ännu hellre (och mer konkret) – knacka på dörren till närmsta kontor och säg hej!

Träffa fler av våra medarbetare