Maria Dupal

Förändringsledare & Verksamhetsutvecklare - XLENT Luleå

Vad jobbar du med på XLENT?

Jag arbetar ofta med rådgivning till våra kunder kring organisationsfrågor, hur man på bästa sätt arbetar igenom sina visioner och strategier och bedriver förändringsledning i stora strategiska förändringsprogram. Jag brinner verkligen för att transformera Sveriges arbetsplatser till humana organisationer där ledare förstår hur de bäst kan tillföra värde i organisationen och medarbetare börjar steppa upp och tar sig ett större mandat. Vi behöver släppa lös den kollektiva intelligensen i våra företag och organisationer för att maximera innovationsförmåga och förändringsförmåga. Detta kommer bli nödvändigt för att möta framtiden som bara blir tuffare och tuffare, för att helt enkelt överleva och fortsätta vara relevanta som företag eller organisation. 

 

Vad finns det för utvecklingsmöjligheter på XLENT? 

Eftersom vi är ett konsultbolag så sker utvecklingen framförallt i de uppdrag vi tar. Den största skillnaden mot andra konsultbolag upplever jag är att på XLENT bli du väldigt involverad i att söka uppdrag som passar dig. Vi har inte en traditionell sälj-organisation som skickar på dig ett uppdrag att ta, utan du är själv aktiv i sökandet efter nya uppdrag och har därmed stor möjlighet att påverka i vilken riktning du vill utvecklas. Sen har vi alla möjligheter att engagera oss i XLENT och prova på nya ansvar internt.

 

Hur skulle du beskriva kulturen på XLENT? 

Gemytlig med platt hierarki! Vi har trevliga och kompetenta kollegor. Det finns alla möjligheter att gå med i kompetensnätverk och finna kompisar runt om i landet. På det sättet känns det som att man tillhör ett större bolag samtidigt som man har det familjärt på det lilla lokala bolaget. Jag uppskattar verkligen att det finns ett självbestämmande på de lokala bolagen, det finns inte någon management-grupp i Stockholm som styr oss.

 

Vad skulle du ge för tips till någon som är intresserad av att arbeta på XLENT? 

Skicka in en spontanansökan (det gjorde jag)! Vi letar alltid efter bra personer, oavsett vilken kompetens vi söker i de annonser vi har ute för stunden. Har du erfarenheter inom IT och du är en XLENT person så är chanserna goda att vi vill ha med dig i vårt team!

Träffa fler av våra kollegor