Projekttyp:

CRM – Skräddarsydda affärssystem / Systemutveckling

Kund:

Läkartidningen

Kontaktperson:
Johan Stålnacke

+46 70-877 80 02

johan.stalnacke@xlent.se

Att byta fokus från tryck till webb var en lyckad satsning för Läkartidningen som idag har ett modernt och effektivt redaktionellt system.

Utmaning

Läkartidningen skulle modernisera sin tidningsproduktion. Målet var att kunna producera en digital tidning som inte var beroende av den tryckta publikationen. För att nå dit fanns ett stort behov av förnyelse eftersom Läkartidningens produktion till stor del sköttes manuellt. Utmaningen var att hitta en systemlösning, anpassad till att förenkla arbetet med såväl materialproduktion och publicering som försäljning, annonsering, bildhantering, referentgranskning och fakturering.

Lösning

XLENT fick i uppdrag att ta fram en plan för, och sedan realisera, ett nytt mer effektivt systemstöd för tidningsproduktionen, samt att bygga två nya webbplatser, läkartidningen.se och läkarkarriär.se Den tekniska lösningen består av flera delar. Det redaktionella systemet och annonshanteringssystemet är byggda på Microsoft Dynamics CRM. Där skapas och lagras allt innehåll, d.v.s. tidningsartiklar och annonser för olika publiceringskanaler. Systemet håller också reda på och sköter upphovsmakare, kontaktpersoner, kunder, order, faktureringsunderlag, lediga jobb, events och eventbokningar.

 

De två webbplatserna är byggda på EpiServer och får allt material från det redaktionella systemet automatiskt. Tidningssidorna till den tryckta tidningen görs i Adobe InDesign som kan integreras med det redaktionella systemet. Referentgranskning av det vetenskapliga materialet sköts genom det webbaserade verktyget ScholarOne. All filhantering hanteras i molnet av Dropbox for Business. Till det kommer ett omfattande publiceringsarkiv och en bildbank. Båda dessa sköts av Dynamics CRM. Arkivet blir sökbart genom EPiServers sökverktyg EPiServer Find som baseras på Lucene. Läkartidningen arbetar uteslutande på arbetsstationer från Apple.

"XLENT har hjälpt oss att gå från en i stora delar tryckorienterad publiceringsprocess till att i dag arbeta med fokus på digital publicering. Jag är verkligen imponerad av hur väl XLENT kunnat sätta sig in i vår verksamhet."

- Karin Bergqvist, Redaktionschef, Läkartidningen.
Resultat

En manuell intern process har bytts ut mot ett redaktionellt system där artiklar, annonser och tidningsmaterial lagras och hanteras på ett och samma ställe, vilket gör att det manuella arbetet minskat drastiskt. Den nya webbplatsen läkartidningen.se har inneburit ett stort lyft för tidningens digitala närvaro och har mottagits mycket positivt av läsarna. Satsningen på en egen webbplats för läkare i karriären, läkarkarriar.se har också fallit väl ut med nya möjligheter för arbetsgivare att nå ut till arbetssökande läkare.

Om Läkartidningen

Läkartidningen består av pappersutgåvan och webbplatsen läkartidningen.se.
Pappersutgåvan, som grundades 1904, utkommer vanligen varje vecka och har en upplaga på 40 900 ex.