Projekttyp:

Systemförvaltning / Tjänster inom Infrastruktur

Kund:

XL BYGG, Hans Anders

Kontaktperson:
Patrik Samuelsson

+46 76-024 89 04

patrik.samuelsson@xlent.se

XLENT har på uppdrag av bygghandeln XL-BYGG Hans-Anders utvecklat ett nytt intranät för verksamheten.

Utmaning

XL-BYGG Hans-Anders koncernen hade under en lång period haft önskemål om ett intranät som kunde uppfylla behovet av en gemensam samlingsplats för medarbetare att kunna samverka, kunna sprida information och skapa förutsättningar för att driva strategi och affärsmässiga mål inom personalvård, ekonomi, försäljning och leverans. Utmaningen i uppdraget var att med begränsade resurser realisera behoven och utveckla en lösning som upplevs som lätthanterlig även för ovana användare.

Lösning

XLENT fick initialt uppdraget att genomföra en förstudie för att identifiera, prioritera och konkretisera behoven och välja en plattform. Detta resulterade i ett underlag för ett kommande intranät och ett beslut att realisera detta i SharePoint Online. XLENT fick därefter förtroendet att utveckla intranätet och genomförde detta i tätt samarbete med kundens styrgrupp och nyckelpersoner.

Vi har varit väldigt nöjda med vårt samarbete med XLENT från första mötet. Man har i samarbetet hela tiden haft stor respekt för våra behov och presenterat lösningar utifrån detta. Tillgänglighet och tydlighet har varit en viktig faktor till att vi varit nöjda i vårt samarbete, något alla inblandade på XLENT uppfyllt på ett väldigt bra sätt.

- Andy Persson, XL BYGG Hans-Anders
Resultat

XL-BYGG Hans-Anders har fått ett intranät som mottagits mycket positivt av både användare och administratörer, som är tillgängligt dygnet runt utan behov av lokal infrastruktur och förvaltning och som uppfyller sitt syfte som samverkans- och informationsplats.

Om XL BYGG, Hans Anders

XL-BYGG Hans-Anders koncernen är en byggfackhandlare som erbjuder produkter från ledande leverantörer till både proffs och privatmarknaden. Koncernen har ca 80 medarbetare och ett antal byggvaruhus i sydvästra Skåne.