Projekttyp:

Nexus Link

Kund:

Falu kommun

Kontaktperson:
Hanna Lundberg

+46 73 614 37 07

hanna.lundberg@xlent.se

XLENT har genomfört en förstudie tillsammans med Falu kommun för framtagande innehållande koncept, metodstöd och utbildning.

Utmaning

Falu kommun är inne i en förändringsresa med målet att göra en förflyttning till en sammanhållen digital medborgarleverans, baserat på förmåge- och begreppsanalys i linje med de nationella riktlinjerna. Syftet är att skapa en långsiktigt hållbar metodik som grund för utveckling och upphandling av nya system, som kan utnyttjas tvärs över förvaltningsgränserna.

 

Falu kommun önskar få stöd i att utveckla ett koncept för behovsdriven utveckling där ärendehantering inom kommunen blir ett pilotprojekt. Kommunen genomförde en förstudie med hjälp av XLENT för att ta fram beslutsunderlag till kommunledning.

Lösning

XLENT har i förstudien stöttat Falu kommun med mentorskap, metodik och utbildning.

XLENT har coachat oss i framtagandet av metodik och planering i förstudien för kundcentrerad ärendehantering. De har varit mycket lyhörda för våra behov.

- Karolina Hedberg, Verksamhetsutvecklare Digitalisering på Falu kommun
Resultat

Resultatet av uppdraget blev en förstudierapport med förslag på tillvägagångssätt däribland genom metodik Nexus Link. Pararellt med förstudien utbildades även nyckelpersoner på kommunen i XLENTs agila metodik Nexus Link.

Om Falu kommun

Falu kommun är en kommun i Dalarnas län. Centralort är Falun som även är länets residensstad. Kommunens område motsvarar socknarna Aspeboda, Bjursås, Enviken, Stora Kopparberg, Sundborn, Svärdsjö och Vika. På Falu kommuns hemsida (falun.se) kan du hitta all information som rör den kommunala verksamheten. Från utbildning och omsorg till upplevelser och näringsliv.