Projekttyp:

Integration / Tjänster inom Infrastruktur

Kund:

Hexatronic

Kontaktperson:
Anders Falkeholm

+46 70 224 58 08

anders.falkeholm@xlent.se

I samband med uppköp av fiberkabelverksamheten från Ericsson Cables & Interconnect, så har Hexatronic med hjälp av XLENT upprättat och infört en helt ny IT-miljö.

Utmaning

När teknikkoncernen Hexatronic köpte Ericssons fabrik för kabelsystem och kabelproduktion i Hudiksvall behövde verksamheten separeras från Ericsson. En stor utmaning var att under hård tidspress lämna Ericssons IT-miljö och ta över ansvaret för fabrikens IT-leverans. Målet var att utföra övergångsprojektet utan märkbar påverkan på verksamheten i övrigt.

Lösning

XLENT har ansvarat för både projektledning och implementation vid övergången från Ericssons IT-miljö till Hexatronics nya IT-plattform. Inledningsvis utfördes en omfattande verksamhetsanalys där möjligheter för avveckling och konsolidering av befintliga system och data utreddes. Utifrån en strategisk plan har XLENT sedan byggt en modern IT-plattform där bland annat Hexatronics nya affärssystem har implementerats. Därtill har XLENT skapat ett nytt fabriksnätverk som separerats från Ericssons befintliga nät, hanterat migrering av ett 100-tal lokala applikationer, tagit fram effektiva distributionslösningar för datorer och applikationer, samt konverterat flera system till nya applikationer med molnbaserad lagring. För att möjliggöra drift av fabriksnära system på plats i Hudiksvall har XLENT också inrättat en mindre driftcentral i fabrikens lokaler.

"XLENT har arbetat med en otrolig noggrannhet i både utförande och uppföljning. De har en fantastisk överblick och förståelse för hur man hanterar komplexa projekt. Vi är djupt imponerade och mycket nöjda med samarbetet."

- Gert Nordin, f.d. VD, Hexatronic
Resultat

Hexatronics fabrik för fiberoptisk kabel och infrastrukturlösningar har idag en modern och kostnadseffektiv IT-plattform som till stor del baseras på Microsofts molntjänster. Lösningen är både dynamisk och skalbar vilket ger stor flexibilitet för funktion och tillväxt. Övergången av IT-leveransen från Ericsson till Hexatronic har skett sömfritt utan störningar i produktionen och övrig verksamhet.

 

I XLENT har Hexatronic fått en lokal, pålitlig och professionell samarbetspartner. Även efter projektets avslut fortsätter XLENT att vara en del av IT-organisationen där man sköter såväl support som IT-drift och systemutveckling på plats i fabriken.

Om Hexatronic

Hexatronic Scandinavia är en svensk innovativ teknikkoncern specialiserad inom fiberkommunikation. Hexatronic levererar produkter och lösningar för optiska fibernät och tillsammans kan koncernens fem bolag tillhandahålla ett komplett sortiment av passiv infrastruktur. Fiberlösningar för mobiltelefonnät, aktiva komponenter och undervattenskabel är ytterligare delar som ryms inom koncernens verksamhet.