Projekttyp:

Förändringsledning med affärsperspektiv

Kund:

Svenska Kyrkan

Kontaktperson:
Per Grape

+46 70-150 36 07

per.grape@xlent.se

Att hantera IT lokalt från landets alla församlingar är en stor utmaning för Svenska kyrkan som har tagit fram en IT-strategi som stödjer förändringsresan mot större samverkan inom organisationen.

Utmaning

Svenska kyrkan är en decentraliserad organisation med stor lokal bestämmanderätt och fler än 1 300 församlingar. I takt med den digitala utvecklingen har det dock blivit allt mer utmanande att administrera IT lokalt. För att frigöra resurser har kyrkan därför, sedan några år tillbaka, valt att gå in i en långsiktig förändringsprocess där varje församling har möjligheten att ansluta sig till en central IT-organisation som skall stödja och främja administrativ samverkan.

XLENTs uppdrag har varit att hjälpa den nybildade IT-organisationen att definiera sin roll och ta fram en strategi för hur de ska agera för att lyckas få med sig- och utveckla verksamheten på bästa sätt.

Lösning

För att komma fram till en välanpassad IT-strategi har XLENT arbetat med Svenska kyrkans IT-chef och den nya IT-organisationen på ett kreativt och inkluderande sätt, genom att utföra en serie workshops som belyst olika teman och syften. Därigenom har de inblandade börjat tänka i nya banor, vilket hjälpt dem att hitta IT-avdelningens nya roll. Med strategin på plats har de sedan kunnat jobba vidare efter en konkret handlingsplan.

Samarbetet har varit styrkan i detta projekt, där XLENT har satt sig in i vår verksamhet och kunnat ge oss ett utifrån-in-perspektiv. Utöver hjälpen med att ta fram vår IT-strategi, har vi fått en rad nya idéer som vi kan ta med oss i vårt fortsatta arbete.

- Razvan Nutu, IT-chef, Svenska kyrkan
Resultat

Den IT-strategi som tagits fram fungerar som kompass och visar riktningen för kyrkans långsiktiga förändringsarbete mot ett samordnat IT-stöd. Den var också starten till ett omfattande drift- och förvaltningsprojekt och en strategisk satsning på kyrkans viktigaste resurser– medarbetarna.

Om Svenska Kyrkan

Svenska kyrkan är en evangelisk-luthersk folkkyrka som med sina 6,2 miljoner medlemmar är det största trossamfundet i Sverige. En rik mångfald av verksamhet ryms inom Svenska kyrkan, men alla församlingars grundläggande uppgift är att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission.