Projekttyp:

Kravanalys / Systemutveckling

Kund:

Barnhälsovården i Västerbottens läns landsting

Kontaktperson:
Peter Johansson

+46 70 877 80 55

peter.johansson@xlent.se

Genom att digitalisera journalhantering har barnhälsovården i Västerbottens läns landsting (VLL) ökat patientsäkerheten, minskat behovet av manuella processer samt förbättrat tillgängligheten till barnhälsovårdsdata.

Utmaning

Journalarbetet på barnhälsovårdens 44 avdelningar i Västerbottens läns landsting (VLL) hanterades innan projektet manuellt utan digitalt stöd. Med en digitalisering av journalhanteringen ville VLL adressera flera behov för att uppnå en modern och patientsäker barnhälsovård.

 

Målet med digitaliseringen var att minska de manuella processerna och öka kvalitén i journaldata. Det fanns även ett stort behov av att öka tillgängligheten till journaldata mellan enheter, samt exponera data för verksamhetsuppföljning och forskning. Några av utmaningarna i projektet var att koordinera och kvalitetssäkra leveransen i hela länet med minimala störningar på den dagliga verksamheten.

Lösning

XLENT har i nära samarbete med VLL och leverantören Compu Group Medical, lett och ansvarat för införandet av det digitala journalsystemet. Under projektet har vi gått igenom det upphandlade avtalet och säkerställt att leverantören har uppfyllt alla delar i kravspecifikationen. Vi har även anpassat det nya systemet till den senaste versionen av barnhälsovårdsprogrammet och drivit arbetet med att planera och koordinera införandet av miljöer, mjuk- och hårdvara.

 

För att lyckas implementera systemet utan störningar på verksamhet har vi tagit fram och genomfört en mycket uppskattad utbildning för de anställda på barnhälsovården.

XLENT har haft en utmärkt insikt i hur vår verksamhet fungerar och kunnat leda projektet framåt på ett imponerande sätt. Vi är mycket nöjda med samarbetet.

- Sven Arne Silfverdal, Projektägare, BHV-enheten i Västerbottens läns landsting

Efter införandet av det digitala journalsystemet har VLL en digital plattform för en modern och patientsäker barnhälsovård. Projektet och lösningen rullades ut enligt plan och under budget och systemet används av samtliga BVC-enheter i länet.

Om Barnhälsovården i Västerbottens läns landsting

Barnhälsovården i Västerbottens läns landsting (VLL) är en hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande verksamhet som riktar sig till länets cirka 20 000 barn mellan 0 och 6 år.