Projekttyp:

Projektledning

Kund:

Vattenfall

Kontaktperson:
Brita Solvin

+46 733 983 919

brita.solvin@xlent.se

XLENT har ansvarat för att bygga upp en ny, mer säljinriktad version av den finska webbplatsen vattenfall.fi.

Utmaning

Vattenfalls olika landspecifika webbplatser var tidigare till stor del informationsbaserade samtidigt som majoriteten av webbplatsernas besökare utgjordes av kunder. För att på ett bättre sätt kunna matcha målgruppen beslutade Vattenfall Nordic Sales att starta projektet Commercial webb. Syftet med projektet var att synkronisera webbplatsernas presentationer av företagets produkter och tjänster, samt att göra sajterna mer säljinriktade. Efter att ha implementerats i Sverige och Tyskland skulle konceptet utvecklas i Finland i slutet på 2013.

Vattenfalls utmaning var att inom en väldigt tight tidsram på knappt tre månader hinna bygga upp, och migrera innehåll till den nya kundinriktade webbplatsen vattenfall.fi. En annan utmaning var att utifrån allt existerande innehåll på den befintliga finska sajten, bedöma vad som var relevant att migrera till den nya målgruppsanpassade webbplatsen.

Lösning

Tre konsulter från XLENT har i tätt samarbete med projektets informationsägare i Finland lyckats få klart den uppdaterade versionen av vattenfall.fi inom avtalad tid. Nyckeln till framgången har varit tät kommunikation och tydligt ledarskap i kombination med hängivet arbete och en agil, flexibel projektform. XLENT har haft ansvar för projektledningen och aktualiseringen av innehållet på vattenfall.fi. Vi har utfört allt redaktionellt arbete och även hanterat de tekniska justeringar som har krävts i det webbpubliceringsverktyg som används. Under projektet har stort fokus lagts på att göra texten kundfokuserad och webbplatsen användarorienterad.

"The people from XLENT are very hands on and have a great working spirit.  Our cooperation has been a really positive experience. XLENT played an important role in making the project happen."

- Gory Lambregts, Head of Commercial Web, Vattenfall
Resultat

Nya vattenfall.fi har ett kundanpassat, lättnavigerat designkoncept, som redan tre månader efter lanseringen har gett resultat i form av ökad försäljning. Vattenfall.fi finns tillgänglig för alla olika enheter såsom läsplattor och mobiler och är den tredje och sista implementerade webbplatsen inom projektet Commercial webb.

Om Vattenfall

Vattenfall är en av Europas största elproducenter och den största värmeproducenten. Koncernen med cirka 33 000 anställda producerar el och värme från sex energislag: vindkraft, kärnkraft, naturgas, biomassa, kolkraft och vattenkraft. Moderbolaget, Vattenfall AB, ägs till 100 procent av svenska staten.