Projekttyp:

Systemutveckling / Arkitektur

Kund:

Metro

Kontaktperson:
Georg Sandholm

+46 70-684 01 59

Georg.Sandholm@xlent.se

XLENT har tagit fram Metro Monitor, ett statistikverktyg för redaktionen som ger en översikt av trafiken på metro.se.

Utmaning

Metro har beslutat att prioritera innehåll för digitala kanaler före print, känt som ”web first”. Som en central del i Metros strategiska förändring ville de hitta en metod för att snabbt kunna fånga upp vilka artiklar som läses och inte läses på sajten metro.se. Målet var att öka antalet besökare till webbplatsen genom att fokusera på intressanta artiklar.

Lösning

För att Metros redaktion ska kunna utföra ett bättre arbete har XLENT utvecklat Metro Monitor. Utifrån alla klick på metro.se tar analysverktyget fram en realtidsuppdaterad bild av vilka artiklar som läses/inte läses. Olika färger i nyanser från grönt till rött visar också hur det går på sajten just nu jämfört med de senaste fem veckorna. All statistik presenteras på en skärm så att redaktörerna med en snabb blick får en uppfattning av läget och har chans att skriva om texter med sämre dragningskraft. Systemet är en helhetslösning som innefattar webbapp för presentation av statistik, insamling av statistik i realtid samt integration med Metros CMS. Driften sker helt i molntjänsten Windows Azure.

Vi genomförde en genomgripande omställning när hela tidningen bytte fokus och arbetssätt till digital publicering först. Metro Monitor är ett centralt verktyg och har en stor del i att vi lyckats så bra.

- Linus Paulsson, f.d. chefredaktör, Metro
Resultat

Metros redaktion kan nu med hjälp av kunskap från insamlad statistik öka läsningen av metro.se genom bättre insikt i hur läsarna agerar.

Om Metro

Metro är Sveriges största dagstidning och har en unik affärsmodell som tillåter tidningen att vara gratis. Metro når cirka 1,3 miljoner urbana konsumenter varje vardag och har därtill cirka en halv miljon unika webbläsare per vecka som tar del av innehållet på metro.se.