Projekttyp:

Effektivisering av verksamhet

Kund:

SIDA

Kontaktperson:
Per Grape

+46 70-150 36 07

per.grape@xlent.se

Efter en organisationsförändring har SIDA’s IT-avdelning axlat en ny roll och genom engagerat arbete tillsammans med XLENT utvecklat en ny IT-strategi.

Utmaning

Sidas verksamhet styrs genom regeringens förordning som beskriver hur arbetet ska utföras. Sida har genomgått en stor organisationsförändring och IT-enheten har gått från utförare till beställare, nu behövde enhetens funktion transformeras och hitta en ny mer verksamhetsorienterad roll med mer fokus på digitalisering och mindre fokus på teknik.

Lösning

XLENT engagerade hela IT-organisationen i arbetet med IT-strategin och bedrev på så sätt ett aktivt förändringsledningsarbete. Hela IT avdelningen fick tillsammans utveckla sin syn på rollen och vägen framåt. I det aktiva arbetet var en nyckelingrediens faktorn att så många engagerade sig i arbetet och att man tillsammans stod bakom och för lösningen.

Resultat

IT avdelningen fann sin nya roll, där man gick från reaktiv och teknikorienterad till en mer proaktiv verksamhetspartner och axlade den med framgång. Man blev revitaliserad som grupp och fick också användbara verktyg i form av IT-strategi och en översiktlig handlingsplan för vägen framåt.

Om SIDA

Sida är en statlig myndighet som arbetar på uppdrag av Sveriges riksdag och regering för att minska fattigdomen i världen. Sidas uppgift är att förmedla bidrag och annan finansiering. Verksamhetens styrs framför allt genom regeringens förordning, som beskriver hur arbetet ska utföras, samt genom regeringens årliga regleringsbrev, som bland annat anger vilka mål Sida ska ha för årets verksamhet och budgetens storlek.