Projekttyp:

Projektledning / Systemutveckling

Kund:

Naturvetenskapliga Fakulteten

Kontaktperson:
Lina Björklund

+46 70-877 80 70

lina.bjorklund@xlent.se

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har satsat på en attraktiv webbplats. Nu är det lätt för studenter att inspireras, och orientera sig bland alla olika utbildningar.

Utmaning

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet har, liksom många andra naturvetenskapliga utbildningar i landet, ett stort behov att rekrytera nya studenter. Marknadsföringen var tidigare helt fokuserad kring utgivningen av utbildningskatalogen Naturvetaren, som skickades till tusentals gymnasieelever. Utmaningen var att analysera vilka förändringar som behövdes göras för att på bästa sätt kunna nå ut till målgruppen.

Lösning

XLENT har efter en förstudie kommit fram till att den tryckta utbildningskatalogen fortfarande fyller en viktig funktion, och därför ska vara kvar tills vidare. Katalogen behövde dock kompletteras med en mer funktionell och uppdaterad webbplats. XLENT har tillsammans med Naturvetenskapliga fakulteten, planerat och utvecklat en ny version av den redan befintliga webbplatsen science.su.se. Som del i det arbetet har våra konsulter gjort plats för mer information, jobbat redaktionellt, samt utvecklat ett kontaktformulär där studenter lätt kommer i kontakt med studievägledare som själva ringer upp studenterna. Vidare har en annonskampanj i Google AdWords inrättats för att sprida sajten.

Tack vare ett lyckat samarbete med XLENT kan vi idag nå ut till våra studenter via flera effektiva kanaler.

- Per Nordström, informatör, Naturvetenskapliga fakulteten
Resultat

Naturvetenskapliga fakulteten har nu en betydligt mer utvecklad, och mer överskådlig webbplats än tidigare. Den uppdaterade sajten science.su.se innehåller attraktiv information som gör det möjligt för studenter att jämföra olika utbildningar mot varandra. Där finns även lättillgängliga guider till antagnings- och rekryteringsprocesser.

Om Naturvetenskapliga Fakulteten

Naturvetenskapliga fakulteten vid Stockholms universitet består av fyra sektioner med sammanlagt 18 institutioner och tre centra/institut. Fakulteten har också verksamhet på tre fältstationer fördelade över landet.