Projekttyp:

Data Analytics / Systemutveckling

Kund:

SATS ELIXIA

Kontaktperson:
Niclas Engborg

+46 70-877 80 73

niclas.engborg@xlent.se

Sedan SATS ELIXIA kartlagt beteendet för alla sina medlemmars behov och träningsmönster har de kunna öka relevansen, räckvidden och trovärdigheten i kommunikationen med sina medlemmar.

Utmaning

SATS ELIXIA har i sitt affärssystem tillgång till information om sina drygt 400 000 medlemmarnas träningsmönster. Tidigare har denna information varit svårtillgänglig och tidskrävande att få fram. Det har lett till att SATS ELIXIA fört samma dialog med alla sina medlemmar – trots att mottagarna är allt ifrån elitmotionärer till de som tränar sporadiskt. För att öka relevansen och spetsa kommunikationen anlitade SATS ELIXIA XLENT för att kartlägga medlemsinformation och skapa möjligheter för en mer riktad målgruppskommunikation.

Lösning

Genom att strukturera den befintliga medlemsinformationen har SATS ELIXIA med hjälp av XLENT byggt en databas som nu ligger till grund för målgruppsanpassad kommunikation, service och erbjudanden. Grunden i projektet bestod i att analysera medlemsinformationen och dela in alla medlemmar i olika segment, baserat på hur de tränar och hur länge de varit medlemmar.

Genom att identifiera olika medlemmars behov har SATS ELIXIA nu börjat använda medlemsinformationen för att skapa relevant kommunikation. Informationen om medlemmarna möjliggör mer pricksäkra och relevanta budskap. Att SATS ELIXIA känner sin målgrupp och vet vad de vill ha skapar också ett extra mått av trovärdighet

"Alla på XLENT är måna om att det ska bli så bra som möjligt för oss som kund. De vågar ifrågasätta och tänka nytt, alltid med en tydlig målbild."

- Anna Backman, SATS ELIXIA
Resultat

Det övergripande målet med den riktade medlemskommunikationen är att öka andelen aktiva och nöjda medlemmar. SATS ELIXIA har fått bättre insikt i medlemmarnas beteende. Det har lett till ny förmåga att kommunicera individuellt med medlemmar baserat på profil och beteende. Sedan den riktade medlemskommunikationen sjösattes under hösten 2016 har SATS ELIXIA kunnat se att öppningsfrekvensen på e-postutskicken ökat från tidigare ca 35 procent till upp emot 70 procent för de mest framgångsrika utskicken.

Om SATS ELIXIA

År 2014 gick SATS och ELIXIA samman och blev Nordens ledande träningskoncern. Målsättningen är att aktivera människor för att uppnå förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. Alla träningscenter erbjuder modern och funktionell individuell träning, personliga tränare och gruppträningsklasser i de största städerna i Sverige, Norge och Finland.