Projekttyp:

Arkitektur / Projektledning

Kund:

SATS ELIXIA

Kontaktperson:
Per Agholm

+46 73-688 96 12

Per.Agholm@xlent.se

XLENT hjälpte SATS att bygga ny infrastruktur för deras sajt som blev utsedd till årets bästa tränings och hälsosajt av tidningen Internetworld 2014.

Utmaning

SATS ville förbättra sina kommunikationskanaler och effektivisera sin kunddialog i syfte att enklare kunna möta sina medlemmars önskemål. De hade en splittrad IT-miljö utspridd över flera leverantörer, vilket skapade långa ledtider och hindrade flödet av information.

Lösning

XLENT har tillsammans med SATS  byggt upp en ny infrastruktur från grunden och bildat en IT-organisation som tagit över drift och förvaltning från externa parter. En modern systemarkitektur har ersatt tidigare lösningar, vilket möjliggjort en effektiv kommunikationslösning med medlemmar, samt en förbättrad sälj- och marknadsorganisation.

Microsoft Dynamics CRM har integrerats mot affärssystemet och webben. Bytet till Microsofts standardiserade produkter har gett förutsättningar för en snabbare och mer flexibel systemmiljö. Med en egen IT-organisation kan SATS ta större kontroll över sin utveckling, vilket möjliggör företagets fortsatta expandering inom träning och friskvård i Norden.

Med XLENT har SATS fått en samarbetspartner som hjälpt oss att skapa en långsiktigt hållbar IT-arkitektur.

- Arvid Johansson, CIO SATS
Resultat

Sats.se har utsetts till årets bästa tränings- och hälsosajt av tidningen Internetworld. På den nyutvecklade webbsidan finns en rad innovativa funktioner. Medlemmar kan förutom att boka pass, exempelvis föra statistik över all sin motion, få kostråd eller hitta recept.

CRM-systemet används nu i fyra länder av 1600 medarbetare. SATS har i samarbetet med XLENT fått ett modernt verktyg som gör att de kan arbeta mer enhetligt och effektivt, och få mer tid till att arbeta med sina medlemmar. Den flexibla kommunikationsplattformen kostar mindre, underlättar informationsflödet och ger kortare ledtider i arbetsprocesserna.

Om SATS ELIXIA

År 2014 gick SATS och ELIXIA samman och blev på så sätt Nordens ledande träningskoncern med målsättningen att aktivera människor för förbättrad hälsa och ökad livskvalitet. I Sverige namnändras alla ELIXIA-center till SATS medan centren i Norge och Finland fortsätter att operera som två varumärken.