Projekttyp:

Projektledning / Systemförvaltning

Kund:

Jämtkraft

Kontaktperson:
Anders Franzén

+46 70-526 75 15

anders.Franzen@xlent.se

Jämtkraft har utökat säkerheten för sina anläggningar genom att separera styrningen från stadsnätet till ett nytt separat nätverk.

Utmaning

Jämtkraft skulle separera sina anläggningars SCADA-kommunikation (informations- och styrsystem) från stadsnätet till ett eget, separat nätverk. Utmaningen var att göra förändringen under full drift med minimala kommunikationsstörningar.

Lösning

XLENT har under processen bidragit med projektledning för IT-arkitektur, genomförande av uppbyggnad och överläggning av kommunikation till Jämtkrafts nya nätverk. Vi har även projektlett uppbyggnaden av en ny förvaltningsorganisation med fokus på planer och arbetsrutiner.

Vi har varit väldigt nöjda med hur XLENT utfört sitt uppdrag. Arbetet har dokumenterats väl och projektplanen var strukturerad och lättförståelig. Trots en tight tidplan nådde vi de förväntade projektmålen.

- Joachim Spejare, IT-manager, Jämtkraft AB
Resultat

I samarbete med XLENT har Jämtkraft under full produktion kunnat bygga upp ett eget nätverk för styrning av kraftstationer, fördelningsstationer och fjärrvärmeanläggningar. Nätverket är driftsatt med ny IT-arkitektur och ökad säkerhet.

Om Jämtkraft

Jämtkraft är ett kommunägt energibolag som säljer el och fjärrvärme och erbjuder bredbandsanslutning via Jämtkraft Stadsnät. Bolaget har nära 94 000 elkunder, varav 60 000 finns inom kommunerna Östersund, Krokom och Åre. Största delen av den el som säljs produceras i Jämtkrafts egna anläggningar. Fjärrvärmen produceras framförallt av biobränslen.