Projekttyp:

Kravanalys / Projektledning

Kund:

Västerbottens läns landsting

Kontaktperson:
Erik Ölund

+46 722 227 666

Erik.Olund@xlent.se

Ett nytt gemensamt datalager effektiviserar rapport- och uppföljningsarbetet på Västerbottens läns landsting

Utmaning

Västerbottens läns landsting (VLL) hade en situation där rapport- och analyslösningar utformades olika inom verksamheten. För att effektivisera utvärderings- och uppföljningsarbetet inom allt från vårdproduktion till väntetider och ekonomi, ville landstinget samordna information från olika datasystem i ett enhetligt beslutsstödsystem. Utmaningen var att skapa ett gemensamt datalager som källa för statistik och uppföljning.

Lösning

XLENT har bidragit med kompetensförstärkning i form av mentorskap inom agil projektledning, kravställning och strategiarbete. Vi har också hjälpt till med stöd och rådgivning i genomförandet av datalagerprojektet, samt varit med och utformat en strategisk handlingsplan för hur landstinget ska kunna styra upp och samordna den information som används i VLL:s beslutsstöd.

XLENTs kompetens och erfarenhet av den här typen av projekt har varit ovärderlig. Tack vare ett utmärkt samarbete har vi fått det stöd som vi länge har efterfrågat.

- Per Sehlin, Projektägare, Västerbottens läns landsting
Resultat

Kompetensöverföring från XLENT har gett VLL:s projektledare goda kunskaper och erfarenheter i att styra och leda agila datalagerprojekt mot uppsatta mål. Landstinget har idag en väl anpassad, strategisk handlingsplan med ett antal delprojekt som syftar till att uppnå ett gemensamt datalager. I datalagret samlas och anpassas data som sedan enkelt kan sammanställas och tydas. Ett mer strukturerat data ger ett minskat personberoende, skapar kortare ledtider vid utveckling av nya analys- och rapportbehov och ökar verksamhetens affärsnytta. Arbetet med datalagret på VLL inleddes i augusti 2013. I den första etappen samlades data från väntetider in. Hela projektet beräknas ta några år att genomföra.

Om Västerbottens läns landsting

Landstingets verksamhet består av många delar som tillsammans blir en helhet. Stor betydelse har sjukhusen i Lycksele, Skellefteå och Umeå, alla med sin unika kompetens och olika typer av specialistmottagningar.