Projekttyp:

Integration / Systemutveckling

Kund:

C4 Energi

Kontaktperson:
Daniel Sanfridsson

+46 70-346 08 65

daniel.sanfridsson@xlent.se

C4 Energi har med hjälp av XLENT tagit fram en IoT-portal för att förenkla övervakningen av sensorer och visualisering av data för sina kunder.

Utmaning

C4 Energi erbjuder, som komplement till fibernätet, en trådlös kommunikation för uppkoppling av sensorer och tjänster för datahantering av IoT-tjänster i Kristianstads kommun. De var tidiga med att börja använda IoT i verksamheten, men upptäckte att det var besvärligt och rätt komplicerat att anpassa visualiseringen av data för varje enskild kund & projekt. Det tog ofta lång tid och krävde mycket resurser, eftersom behoven förändras allteftersom projekten löper och kunden mognar. 

Lösning

XLENT som tidigare arbetat tillsammans med C4 Energi fick frågan om att hitta en teknisk lösning som realiserade C4 Energis idéer. Efter en workshop tillsammans föreslog XLENT ett koncept till SaaS-lösning där data strömmas från C4 Energis underliggande IoT-plattform. Lösningen blev en IoT portal för att förenkla övervakningen av sensorer. Portalen samlar in och presenterar data ifrån hundratals sensorer runt om i kommunen och de processer som tidigare varit manuella sker nu automatiskt.

Resultat

Trots en del utmaningar längs vägen har det nu landat riktigt bra. Responsen från användarna av portalen har varit positiv, både de som arbetar med att skapa visualiseringar men också de som konsumerar data. C4 ser att detta kan växa och bli något som ger dem en unik möjlighet att snabbt komma igång med nya kunder, där kunderna själva kan justera sin visualisering efter sina behov.

Om C4 Energi

C4 Energi är ett lokalt och hållbart energibolag som ägs av Kristianstads kommun. Koncernen består av tre bolag C4 Energi AB, C4 Elnät AB och Kristianstads Biogas AB. De är ledande, både när det gäller teknik men också när det kommer till hållbart företagande. Som komplement till fibernätet, erbjuder C4 Energi en trådlös kommunikation för uppkoppling av sensorer och tjänster för datahantering av IoT-tjänster i Kristianstads kommun.