Telekom

Inom Telekomsektorn är förändringstakten hög. Nya tjänsteområden, ökade krav på tillgänglighet och teknik i konstant utveckling.
Kundernas krav på tillgänglighet och nya tjänster kräver väl fungerande system och processer som fungerar tillsammans.

XLENTS konsulter har lång erfarenhet från telekomsektorn och har deltagit i många projekt och åtaganden avseende systemleveranser. Vi utökar nu vår kompetens inom telekom med fler duktiga konsulter från verksamhetssidan, där vi exempelvis kan hjälpa våra kunder att leda och driva leveransprojekt, processförbättringar och migreringsprojekt.

Kontakta gärna Ola.Roos@xlent.se eller Asa.Eriksson@xlent.se för mer information.

 

Outsourcing

Referens/

Outsourcing

XLENT är leveransansvariga för IT-verksamheten på Ericssons fabriker för kabelsystem och kabelproduktion i Falun och Hudiksvall.

Verksamhetsanpassade IT-system

Referens/

Verksamhetsanpassade IT-system

XLENT ansvarar för utveckling och förvaltning på lokala IT-stöd för Ericsson, Cables & Interconnect.

Ola Roos

Ola Roos

+46 70-211 85 32 Ola.Roos@xlent.se

Åsa Eriksson

Åsa Eriksson

+46 70 58 47 005 asa.eriksson@xlent.se