Branschexpertis

Varje bransch har sina förutsättningar och utmaningar. Genom långvariga kundrelationer har XLENT skaffat sig kunskap om våra kunders kärnverksamheter och branschernas unika affärslogik. Vårt uppdrag handlar om att göra IT och innovation till ett stöd för er verksamhet så att ni kan fokusera på er kärnverksamhet. Ni får tillgång till IT-lösningar och tjänster med djup verksamhetskunskap som hjälper er att utveckla er affär och verksamhet.

Bank & Försäkring

Bank & Försäkring

XLENT hjälper bolag att lyckas i en föränderlig bransch.

Energi

Energi

Energibranschen har de senaste åren ändrat grundstruktur kring ägande och drift. Med ökad konkurrens måste både producenter och andra aktörer skaffa sig unika sätt för att nå en stark position.

Hälsa & Träning

Hälsa & Träning

XLENT hjälper företag att skapa effektiv affärs- och organisationsutveckling med hjälp av IT. Vi älskar idrott och hälsa och jobbar aktivt med våra kunder både på och utanför planen.

Media

Media

Mediabranschen genomgår en dramatisk förvandling. Intäkterna flyttar successivt från papperstidning till digitala kanaler, online-tjänster och andra aktörer. XLENT hjälper flera kunder i mediavärlden med dessa utmaningar.

Offentlig sektor

Offentlig sektor

Den offentliga sektorn utvecklas i snabb takt, samtidigt utsätts branschen ofta för oförutsedda regeringsbeslut som kan påverka samhällskritiska system. För att ta fram hållbara IT-lösningar i en föränderlig miljö gäller det att tänka både långsiktigt och tidseffektivt. Våra konsulter är duktiga på att hantera dessa utmaningar.

Processindustri

Processindustri

XLENT har lång och bred erfarenhet av att leverera IT-tjänster till processindustrin. Vi hjälper företag med allt från analyser och förstudier till projektledning, upphandlingsstöd och arkitekturer.

Telekom

Telekom

Inom Telekomsektorn är förändringstakten hög. Nya tjänsteområden, ökade krav på tillgänglighet och teknik i konstant utveckling. Kundernas krav på tillgänglighet och nya tjänster kräver väl fungerande system och processer som fungerar tillsammans.