IT-konsulttjänster och åtaganden

Vi utvecklar, integrerar och förvaltar nya och befintliga system i takt med våra kunders verksamhetskrav och vision. Vi arbetar med både helhetsåtaganden och konsulttjänster och använder oss av agila utvecklingsmetoder.

Vår filosofi är att våra konsulter är hjältar. Vi hjälper våra kunder att lyckas med sina verksamhetskritiska IT-lösningar. Vår verksamhet präglas av enkelhet, resultat och glädje!

Våra kärnområden är IT-arkitektur, Systemutveckling, Testledning och Service Management.

Vi arbetar antingen i konsultuppdrag hos våra kunder eller levererar projekt och förvaltning som åtagande.

Kravanalys

Kravanalys

Vi hjälper våra kunder att omvandla verksamhetskrav till IT-krav. Vi analyserar och tar fram beslutsunderlag inklusive nyttoanalyser utifrån en verksamhetsanalys.


Projektledning

Projektledning

Vi hjälper er att nå era projektmål och arbetar med projektledning i olika former, bland annat som programledare, tekniska projektledare, administrativa projektledare, förvaltningsledare och leveransansvariga. Våra konsulter är ofta certifierade inom t.ex. Scrum, IPMA och ITIL.


Arkitektur

Arkitektur

Med utgångspunkt i affärsverksamhetens behov arbetar vi brett med arkitektur, från strategi till levererad lösning.


Test och testledning

Test och testledning

Vi arbetar med test på olika nivåer t.ex. system-, integration- och acceptanstest. Några av uppgifterna är testledning, testdesign, teststrategier samt test.


Systemutveckling

Systemutveckling

Allt mer av utveckling sker i molnet. XLENT har många skickliga systemutvecklare med gedigen erfarenhet. Vi är duktiga på frontend- och backendutveckling inom Java- och .NET-teknik.


Integration

Integration

Vi arbetar med kommunikation och informationsutbyte mellan system, moln, applikationer, tjänster och saker. Vi är ledande inom vårt område och når alltid resultat med våra kunder.


Förvaltning

Förvaltning

Vi arbetar med SLA-baserade åtaganden där vi ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av våra kunders system.


Infrastrukturtjänster

Infrastrukturtjänster

En stabil infrastruktur är en grundförutsättning för en väl fungerande IT-miljö. Men det räcker inte med pålitlig hårdvara, det krävs allt högre kompetens för att hantera infrastrukturella tjänster på ett effektivt sätt.