Förvaltning

Vi arbetar med SLA-baserade åtaganden där vi ansvarar för förvaltning och vidareutveckling av våra kunders system.

XLENT har lång erfarenhet av förvaltning och vidareutveckling av verksamhetskritiska IT-lösningar, där vi i SLA-baserade åtaganden tar ansvar för våra kunders applikationer gällande förvaltning och vidareutveckling.

I våra åtaganden använder vi ett industriellt utformat leveransramverk med väl implementerade processer och verktyg, samt effektiva samverkansformer och tydlig uppföljning.

Hanteringen av applikationsportföljen utformats på ett flexibelt sätt där verksamhetens krav över tiden definierar tillgänglighet och funktion.

Vi arbetar även i konsultuppdrag i våra kunders leveranser, där vi använder vår kompetens och erfarenhet från några av marknadens största outsourcingaffärer i roller såsom programledare, leveransansvarig, chefsarkitekt, testledare, förvaltningsledare och projektledare. Vi förstår såväl stora komplexa leveranser som de små leveransernas möjligheter och utmaningar.

 

Riktad medlemskommunikation

Referens/

Riktad medlemskommunikation

Sedan SATS ELIXIA kartlagt beteendet för alla sina medlemmars behov och träningsmönster har de kunna öka relevansen, räckvidden och trovärdigheten i kommunikationen med sina medlemmar.

Golfanpassat verksamhetssystem

Referens/

Golfanpassat verksamhetssystem

Golf är ett komplext spel som ständigt förnyas. Svenska Golfförbundet (SGF) har därför satsat på en flexibel och långsiktig systemförvaltning.