Infrastrukturtjänster

En stabil infrastruktur är en grundförutsättning för en väl fungerande IT-miljö. Men det räcker inte med pålitlig hårdvara, det krävs allt högre kompetens för att hantera infrastrukturella tjänster på ett effektivt sätt.

Verksamheters krav på tillgänglighet och förändringstakt ställer stora krav på alla som tillhandahåller IT-tjänster. XLENT levererar kvalificerade IT-konsulttjänster inom området infrastruktur. Vi har kompetens och resurser som täcker hela kedjan: från avlastning i vardagen, implementation av en ny lösning till ett totalansvar för er IT-drift. Vi arbetar med etablerade metoder och tekniker och kan tillhandahålla paketerade tjänster.

Vi arbetar nära våra kunder och har stor förståelse för deras verksamheter. Flera företag har valt att ha våra konsulter inom den egna organisationen, där vi dagligen hjälper till med drift, förvaltning och systemutveckling. På så sätt kan deras företag fokusera på sin kärnverksamhet och snabbare anpassa sig till förändringar i marknadsklimatet och hitta konkurrensfördelar.

Vår specialitet är vår bredd, och att leverera lösningar med hög affärsnytta är alltid vårt fokus. Vi hjälper våra kunder skapa en konkurrensfördel med moderna IT-lösningar som allt oftare är molnbaserade.

XLENT erbjuder hjälp med att snabbt komma igång med molntjänster. Genom att välja XLENT som partner för exempelvis Office 365 så får du tillgång till experter som hjälper till med allt från planering till införande och utbildning. Baserat på dina behov hjälper vi till med utvalda delar eller hela processen. Vi ser till att din IT-infrastruktur gör sitt jobb, oavsett om den är placerad hos dig eller i molnet.

 

Ökad driftsäkerhet

Referens/

Ökad driftsäkerhet

XLENT har hjälpt Metsä Board att modernisera sina driftplattformar.

Egen drift till molnet

Referens/

Egen drift till molnet

I samarbete med XLENT har SATS ELIXIA successivt flyttat upp sin IT-drift till Microsofts molntjänst Azure.