Integration

Vi arbetar med kommunikation och informationsutbyte mellan system, moln, applikationer, tjänster och saker. Vi är ledande inom vårt område och når alltid resultat med våra kunder.

Vi fokuserar i första hand på att erbjuda våra kunder integrations- och kringtjänster som ligger högt i värdekedjan, t.ex. strateger, tekniska projektledare, arkitekter, team leads och lead developers. Vi tror att två saker är svårt för våra kunder att själva få tag på – kunskap och erfarenhet. Vi har dem båda och har en aktiv företagskultur där det ligger i våra grundpelare att kontinuerligt underhålla och öka dem båda. Vi tror stenhårt på att vi levererar värde överskridande er investering.

Involvera oss i ert integrationsarbete

– Vi har gjort det förut. Vi har lett införandet, installationen, konfigurationen och etablerandet av såväl integrationsplattformar som integrationsfunktioner, strategier, kostnadsmodeller, Competence Centers och sourcing modeller.

Vi har varit med om byten och införande av mängder av stora affärssystem som kräver sin beskärda del av integration med den övriga organisationen för att ge ökad nytta tillbaka på investeringen och vet var i processen som integration måste komma in och vad man måste tänka på.

Vi har resurser som kan ta huvudansvaret, ge en second opinion, utföra reviewer av kod- eller infrastruktursarkitektur eller säkerhet, bedriva workshops, genomföra prestandatester, eller bara komplettera er egen utvecklingsgruppering under en viss tid eller med en viss roll eller för en viss uppgift.

Vi kan ge er ett ramverk att arbeta efter – allt ifrån kravinsamling och design till automatiserade byggen och deployment, samt hur processen ska kombineras med aktiviteter och arbetssätt för att producera önskade resultat.

Vi har erfarenhet av att kompetenslyfta och utbilda befintlig personal på en ny plattform på plats i arbetet som ett alternativ till att skicka dem på en utbildning och sedan lämna dem till sitt eget öde.

Kort sagt: Gäller det något slags integrationsrelaterat så kan vi hjälpa er.
Kontakta gärna Johan Hedberg eller Jonas Wenell.

 

Trygg pensionsförvaltning

Referens/

Trygg pensionsförvaltning

XLENT ser till att Kyrkans pensionskassas tjänster för pensions- och försäkringsadministration sköts på bästa sätt så att målet: rätt pension, till rätt individ, i rätt tid uppnås.

PT-mobilitet

Referens/

PT-mobilitet

De arbetar i gymmet och är ständigt i rörelse. SATS ELIXIAs personliga tränare har stor nytta av sitt mobila arbetsverktyg som effektiviserar såväl planering, som försäljning och administration.