Kravanalys

Vi hjälper våra kunder att omvandla verksamhetskrav till IT-krav. Vi analyserar och tar fram beslutsunderlag inklusive nyttoanalyser utifrån en verksamhetsanalys.

Inom systemutveckling, mjukvaruutveckling och service design innebär kravanalys att förstå processerna i en organisation eller verksamhet och identifiera på vilket sätt IT kan vara ett stöd. Det betyder i praktiken att samla in, bearbeta, dokumentera och prioritera behov av en ny, eller förändring av en befintlig, produkt eller tjänst.

Behoven kan komma från användare av produkten eller tjänsten men också från avsändaren. Många gånger har olika intressenter motstridiga önskemål som behöver hanteras.

Kravanalys är avgörande för framgången för ett system- eller mjukvaruprojekt. Man behöver arbeta med kraven under hela projekttiden, då intressenternas behov oftast ändras under ett projekts gång. Kraven bör vara mätbara, testbara, spårbara, relaterade till identifierade affärsbehov och definierade på en detaljnivå som är tillräcklig för systemdesign.

Kravanalytiker kan använda flera tekniker för att ta reda på kundens och användarnas behov. Dessa kan omfatta utveckling av scenarier och processbeskrivningar, identifiering av användningsfall, observation av arbetsplatsen, hålla intervjuer eller fokusgrupper och skapa kravlistor. Prototyper av olika slag kan användas för att låta användare testa ett system och komma med synpunkter. Oftast använder kravanalytikern en kombination av dessa metoder för att säkerställa att IT-systemet i slutändan uppfyller alla behov.

 

Golfanpassat verksamhetssystem

Referens/

Golfanpassat verksamhetssystem

Golf är ett komplext spel som ständigt förnyas. Svenska Golfförbundet (SGF) har därför satsat på en flexibel och långsiktig systemförvaltning.

Mobilapp med kartfunktion

Referens/

Mobilapp med kartfunktion

Stockholms universitet har under 2013 utvecklat en mobilapp med studenter som målgrupp. XLENT deltog i utvecklingsteamet.