Test och testledning

Vi arbetar med test på olika nivåer t.ex. system-, integration- och acceptanstest. Några av uppgifterna är testledning, testdesign, teststrategier samt test.

Test-2-750x260

Inom kvalitetssäkring erbjuder vi våra kunder testledning och testning i alla olika testfaser, från systemtest till acceptanstest. Våra uppdrag handlar ofta om att ta fram teststrategier, testplaner, testfall, ledning av testteam samt att testa, följa upp och återrapportera testresultat.

Vi agerar ofta navet mellan kundens verksamhet och IT. Våra konsulter har stor erfarenhet av att arbeta både i projekt och i komplexa åtaganden. Som oberoende leverantör hjälper vi våra kunder att höja kvalitén, vilket leder till färre fel i produktion och därmed sänkta kostnader.

Vi är inte knutna till något testverktyg utan arbetar utifrån vad som passar våra kunder bäst. Vi har dock stor erfarenhet av de marknadsledande verktygen, som till exempel HP Quality Center.

Vi arbetar kontinuerligt med att ISTQB-certifiera våra konsulter inom test. Flera av våra testledare är också scrummasters, då projekten ofta drivs agilt.

 

Trygg pensionsförvaltning

Referens/

Trygg pensionsförvaltning

XLENT ser till att Kyrkans pensionskassas tjänster för pensions- och försäkringsadministration sköts på bästa sätt så att målet: rätt pension, till rätt individ, i rätt tid uppnås.

Interim IT-organisation

Referens/

Interim IT-organisation

Ett kritiskt läge för Landshypotek kunde snabbt vändas till en positiv möjlighet att flytta fram sina positioner på IT-sidan.