Management och IT Management

Vi på XLENT skapar förutsättningarna att förverkliga mål och öka affärsnyttan.

Vi bygger vårt engagemang på vetskapen om att ensam inte alltid är stark. Vi är engagerade experter på en rad olika områden och har erfarenhet i vad som krävs för att tillsammans kunna öka affärsnyttan hos våra uppdragsgivare.

Det viktigaste för oss är att arbeta tillsammans med våra uppdragsgivare för att nå och följa upp målsättningarna. Det är ni som vet bäst vad ni behöver och tillsammans hjälper vi er – genom expertkunskap, goda råd och utvecklande frågor.

Vi arbetar med management och IT-management inom främst dessa områden:

Ledning och Styrning

Ledning och Styrning

Hur vi leder och styr våra organisationer är en av de viktigaste pusselbitarna för att lyckas i en omvärld som ständigt förändras.


Strategi

Strategi

Att ha en tydlig och enkel strategi i en omvärld som ständigt är i förändring är viktigare än någonsin!


Innovation och förändring

Innovation och förändring

Har ni idéer på förändringar eller utveckling av er verksamhet men har svårt att komma igång? Behöver ni innovationsstöd och en arbetsprocess som ger faktiska resultat?


GDPR

GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Syftet med lagen är att ge medborgarna ett ökat integritetsskydd när det gäller företag, organisationer och myndigheters hantering av personuppgifter.


 

 

Våra senaste tankar

1 20 21 22