Peppande samarbete för att inspirera fler tjejer till tech-branschen

XLENTs medarbetare blir företagsmentorer för studenttjejer genom mentorskapsprogrammet Pepp som ska inspirera tjejer att upptäcka de möjligheter som teknikbranschen har att erbjuda.


På onsdagkvällen höll XLENT i trådarna för årets första event med organisationen Pepp. Under kommande sex månader ska XLENT, tillsammans med 5 andra teknikföretag vara en del av mentorskapsprogrammet som går ut på att inspirera fler tjejer till teknikbranschen.

Pepp startade i Stockholm 2013 och finns nu även i Göteborg, Umeå, Linköping, Uppsala och Luleå. De vill ge utrymme åt kvinnliga förebilder inom teknik- och ingenjörsvärlden för att väcka intresse, utmana fördomar och visa vilka möjligheter som branschen har att erbjuda. Genom att samla gymnasietjejer, universitetsstudenter och näringsliv vill Pepp skapa sammanhang där tankar och erfarenheter utbyts, samtidigt som mångfalden ökar.

XLENT sponsrar programmet och bidrar med 9 kvinnliga mentorer som parats ihop med varsin teknik/ingenjörsstudent som i sin tur är mentor till en gymnasietjej.

“Vi vill bidra till att locka fler tjejer till IT-branschen och ser detta som en fantastisk möjlighet att stötta tjejerna och visa vilka valmöjligheter det faktiskt finns inom teknikbranschen. För att få fler tjejer att gå åt teknikhållet måste man tänka långsiktigt. Därför känns det extra kul att vara en del av Pepp som inspirerar unga tjejer att våga välja en teknisk universitets- eller högskoleutbildning.” säger Åsa Eriksson, företagsmentor från XLENT.


Relaterat material