XLENT och TUC Yrkeshögskola formar framtidens kompetens

I ett samarbete med TUC Yrkeshögskola möter, utbildar och förbereder XLENT Linköping morgondagens systemutvecklare .net för spännande karriärer.


TUC Yrkeshögskola anordnar yrkeshögskoleutbildningar som förser den svenska arbetsmarknaden med just den kompetens den hungrar efter. Till exempel genom utbildningen Systemutvecklare .net.

I samarbete med TUC deltar XLENT Linköping i utformningen av utbildningen och kommer bland annat att föreläsa och erbjuda de studerande LIA-platser under utbildningens gång.

– Det ger oss en möjlighet att påverka innehållet och bidra med vår kompetens. Vi får också möjlighet att ge de studerande praktisk erfarenhet och en inblick i yrkesrollen, kommenterar Anna Winell, vd XLENT i Östergötland, och fortsätter:

– Dessutom ger det både oss och de studerande en möjlighet att lära känna varandra, och vi hoppas kunna erbjuda några av de studerande anställning efter slutförd utbildning.

Nästa start för utbildningen Systemutvecklare .net är i september i år. De studenter som då börjar tar examen ungefär två år senare och kan förvänta sig en spännande arbetsmarknad med stora möjligheter till jobb.


Relaterat material