XLENT stödjer Läkare Utan Gränser

Denna jul har vi valt att stödja Läkare Utan Gränser i deras viktiga arbete genom att bli Företagsvän 2019.


Läkare Utan Gränser är en medicinsk humanitär organisation som räddar liv och lindrar nöd
där vi behövs mest. De bistår människor som drabbats av kriser, krig och naturkatastrofer
oavsett politisk åsikt, religion eller etnisk tillhörighet.

Varje år utför omkring 3 200 internationella fältarbetare, tillsammans med cirka 32 000
lokalanställda, uppdrag för Läkare Utan Gränser i över 70 länder runt om i världen.
1999 tilldelades Läkare Utan Gränser Nobels fredspris.

Vill du veta mer om Läkare Utan Gränser eller hur du kan hjälpa till att bidra, läs mer på: http://www.lakareutangranser.se.


Relaterat material