Analytics

Vi hjälper dig kapitalisera på ditt affärsdata. Lösningar för Enterprise Data Warehouse, Big Data, Data Science och analys.

Att vara välinformerad om sin verksamhet och sin omvärld är inte längre en konkurrensfördel, utan handlar mer och mer om överlevnad i en värld där förändringstakten konstant ökar, och datamängderna med den.

Vi drivs av en passion för data och vilka värden man kan skapa med det. Värdet skapas genom att vi etablerar analysplattformar baserade på Hadoop-ekosystemet eller traditionella databaslösningar, i ditt datacenter, i molnet eller i hybridlösningar efter behov.

Vi hjälper till med rådgivning, modellering och implementation, samt kan förstärka verksamheter med duktiga analytiker. Teamet består av erfarna utvecklare, arkitekter och statistiker med ett fantastiskt driv och sinne för affärsutveckling.

Vi är partners med Hortonworks och Microsoft.

Hortonworks Partner XLENT Microsoft Partner XLENT

Riktad medlemskommunikation

Referens/

Riktad medlemskommunikation

Sedan SATS ELIXIA kartlagt beteendet för alla sina medlemmars behov och träningsmönster har de kunna öka relevansen, räckvidden och trovärdigheten i kommunikationen med sina medlemmar.

Magnus Nordlund

Magnus Nordlund

+46 730 825 311 magnus.nordlund@xlent.se