Business digitalization & Digital transformation

XLENT hjälper er att skapa affärsnytta med med hjälp av IT.

Vad krävs för att en organisation skall våga anta utmaningen att digitalisera hela eller delar av sin affär? Jämfört med tidigare transformationer är nu konsument- och kundbeteendet centralt och bör få stor påverkan på hur organisationen designar sin affär. Dagens kunder besöker sitt bankkontor 1-2 gånger per år, och använder bankappar 20–30 gånger per månad. De organisationer som idag ligger i framkant underskattar inte Twitter eller Facebook och integrerar data från social media med ”traditionell” data i sina kund- och beslutsprocesser. Detta ställer krav på ett snabbrörligt agilt arbetssätt, där hela organisationen involveras i ett annat sätt att arbeta. Är ni redo att möta verksamhetens nya utmaningar? Vi på XLENT IT Management hjälper er med att ställa rätt frågor när ni står inför en digitalisering.

När frågorna har ställts och fått sina svar skall en ny affärsstrategi formuleras. För att lyckas med affärstransformationen måste allt utgå från affärsbehoven, och IT-organisationen måste säkerställa att den till fullo förstår affärens strategier och prioriteringar för att leverera önskad nytta. Beställaren måste i sin tur både organisera sig, liksom styra och leda verksamheten på ett sätt som möjliggör att nyttorna kan uppnås.

XLENTs erfarna konsulter bidrar med beprövade metoder

Vi ser till att IT-organisation och affär har samma bild av affärsstrategi och prioriteringar, samt ger stöd och driv hela vägen tills IT blivit nyttig för affär och verksamhet.

Vi kan hjälpa er med:

  • Affärsstrategier för digitalisering.
  • Processer, metoder och erfarenheter som får IT att förstå affärens strategi och prioriteringar.
  • Information governance och strategier för BI.
  • Affärsarkitektur och affärsorientering av IT.
  • Framtagande av Business case och värderealisering, inklusive realisering och uppföljning av nyttorna.
  • Införande av agilt arbetssätt i hela organisationen.
  • Processer och metoder för processförbättring.
  • Införande av Lean filosofi.

Det kan vara svårt att sätta fingret på vad som behöver förändras om man befinner sig mitt i – så att ta hjälp med detta utifrån kan vara en mycket bra idé.

Våra senaste tankar

1 2 3 18

 

Gedigen systemanalys

Referens/

Gedigen systemanalys

XLENT har utfört en genomgripande kartläggning av SJ:s komplexa IT-stöd.

Interim IT-organisation

Referens/

Interim IT-organisation

Ett kritiskt läge för Landshypotek kunde snabbt vändas till en positiv möjlighet att flytta fram sina positioner på IT-sidan.