Business Implementation Management

XLENT hjälper er att lyckas med er IT-leverans.

Det räcker inte att ha ordning på styrning, planering och krav på IT – genomförandet måste också bli rätt för att resultatet ska komma till nytta. XLENTs erfarna konsulter bidrar med stöd och driv hela vägen tills era planer för IT kommit till användning i er verksamhet.

Vi på XLENT IT Management kan bland annat hjälpa er med:

  • Portofolio Management – Styrning och uppföljning av prioriterade program/projekt för att säkerställa förväntat affärsvärde på en övergripande nivå.
  • Program- & Projektledning – För att framgångsrikt lyckas med en ny satsning är det viktigt med en professionell ledning. Inom XLENT erbjuder vi konsulter som har lång erfarenhet att leda både stora och små förändringar inom ett företag.
  • Sourcing – Skall strategier implementeras av egen personal och egna datacenter, eller är det en mer kostnadseffektiv väg att outsourca hela eller delar av lösningen?
  • Leverantörsstyrning – Det är avgörande både ur kostnad, kvalitet och tidsperspektiv att ha kontroll över sina leverantörsavtal och kontakter. Det gäller både konsultavtal och hårdvara/mjukvara.
  • IT Manager att hyra – Vi kan erbjuda erfarna ledare som tillfälligt kan fylla luckor i er IT organisation.
  • Transition – Vi hjälper er med planering och analys för att kartlägga och implementera de steg ni behöver för att införa den nya strategin, samt hur ni över tid planerar aktiviteter för att transformeringsprogram skall lyckas.

Vi kan även hjälpa er med analyser av risker och möjligheter om t.ex. ett projekt håller på att gå fel eller om ni behöver nya idéer för att lyckas bättre i era leveranser – att få andra perspektiv utifrån kan visa sig ovärderligt.

XLENTs konsulter har erfarenhet av de flesta branscher och metoder – och ser till att IT verkligen blir levererat!

Våra senaste tankar

1 2 3 18

 

IT-migrering vid förvärv av verksamhet

Referens/

IT-migrering vid förvärv av verksamhet

I samband med uppköp av fiberkabelverksamheten från Ericsson Cables & Interconnect, så har Hexatronic med hjälp av XLENT upprättat och infört en helt ny IT-miljö.

Interim IT-organisation

Referens/

Interim IT-organisation

Ett kritiskt läge för Landshypotek kunde snabbt vändas till en positiv möjlighet att flytta fram sina positioner på IT-sidan.