GDPR

Den 25 maj 2018 trädde EU:s nya dataskyddsförordning GDPR i kraft. Syftet med lagen är att ge medborgarna ett ökat integritetsskydd när det gäller företag, organisationer och myndigheters hantering av personuppgifter.

GDPR (General Data Protection Regulation) ersätter Personuppgiftslagen (PUL) och reglerar hantering av personuppgifter strängare med kraftigare påföljder för de företag som inte lever upp till de krav som GDPR ställer.

Personuppgifter ska hanteras på ett lagligt, korrekt och öppet sätt. Det ska finnas ett berättigat ändamål för insamling och behandling av uppgifterna. Personuppgifter ska inte heller lagras längre tid än nödvändigt och hanteras med hög säkerhet.

De företag, organisationer och myndigheter som hanterar personuppgifter tar fullt ansvar för sin behandling och måste kunna bevisa att de uppfyller kraven. Vissa företag är väl förberedda och kommer ha en enkel resa med att uppfylla kraven och även kunna visa att de uppfyller dessa. För andra krävs en relativt stor insats.

Hur kan XLENT hjälpa ditt företag?

GDPR-projekt

GDPR-projekt

Vi hjälper våra kunder att kartlägga och anpassa verksamheten efter dataskyddsförordningen GDPR. Vi erbjuder en skalbar lösning efter behov, storlek, komplexitet och ambitionsnivå.GDPR-kollen

GDPR-kollen

GDPR har börjat gälla och företag kommer att leva med detta regelverk i många år framöver, därför är det extra angeläget att göra rätt. Men hur vet ett företag att det har gjort rätt?


 

 
Mer information om vad detta innebär finns på datainspektionens hemsida: Dataskyddsförordningen.

Thomas Lindqvist

Thomas Lindqvist

+46 73-398 05 30 thomas.lindqvist@xlent.se