GDPR-projekt

Vi hjälper våra kunder att kartlägga och anpassa verksamheten efter dataskyddsförordningen GDPR. Vi erbjuder en skalbar lösning efter behov, storlek, komplexitet och ambitionsnivå.

XLENT har utvecklat en metod för att hjälpa våra kunder att förstå deras behov av åtgärder för att uppfylla kraven för dataskyddsförordningen GDPR (General Data Protection Regulation). Metoden är skalbar efter kundens behov, storlek, komplexitet och ambitionsnivå.

Vi börjar med att kartlägga kunder utifrån tre aspekter:

  • I vilka verksamhetsprocesser behandlas personuppgifter och på vilket sätt
  • Vilken behandling av personuppgifter sker i kundens olika IT-system och sker det på ett sätt så att kraven i GDPR kan nås
  • Finns det ledningssystem, regelverk/policys och organisation för att kunna uppfylla GDPR

Resultatet av detta arbete är en nulägesanalys, GAP-analys och en åtgärdsplan som visar hur kunden ska nå önskad nivå på regelverksuppfyllnad. XLENT har genomfört många större och mindre GDPR-projekt och har resurser med rätt kompetens att stötta kunden i genomförandet av åtgärdsplanen, både som ett helhetsåtagande eller som ett komplement till kundens resurser med den spetskompetens som behövs. Typiska roller som XLENT kan tillhandahålla är:

  • Projektledare
  • Verksamhetsanalytiker
  • IT-arkitekter
  • Expertkompetens inom GDPR och informationssäkerhet

Har du funderingar eller vill veta mer om XLENT’s GDPR-erbjudande? Kontakta Thomas Lindqvist, thomas.lindqvist@xlent.se. +46 73-398 05 30.

Thomas Lindqvist

Thomas Lindqvist

+46 73-398 05 30 thomas.lindqvist@xlent.se