Innovation och förändring

Har ni idéer på förändringar eller utveckling av er verksamhet men har svårt att komma igång? Behöver ni innovationsstöd och en arbetsprocess som ger faktiska resultat?

Vi hjälper er att själva eller tillsammans med andra finna och utveckla idéer för att förverkliga dem och följa upp dem. Genom samarbete, kunskap, erfaranhet och stort engagemang. Vi arbetar bland annat inom följande områden:

  • Stärka team, ledare och organisationers innovationsförmåga
  • Innovationer i värdenätverk – små insatser från flera organisationer kan göra stor skillnad
  • Processledning
  • Förändringsledning

Vårt arbetssätt är väl grundat i forskning som visar på sambanden mellan engagemang, innovationsförmåga och resultat. Vi bidrar till konkreta förändringar och hjälper individer, grupper och organisationer att innovera sig själva!

Våra senaste tankar

1 20 21 22

 

Utveckling av gemensamt datalager

Referens/

Utveckling av gemensamt datalager

Ett nytt gemensamt datalager effektiviserar rapport- och uppföljningsarbetet på Västerbottens läns landsting.

Gedigen systemanalys

Referens/

Gedigen systemanalys

XLENT har utfört en genomgripande kartläggning av SJ:s komplexa IT-stöd.