IT Strategy & Governance

XLENT hjälper er att styra er IT.

De flesta företag och organisationer är helt beroende av IT för att nå framgångar idag. I allt fler branscher är IT det som avgör både processeffektivitet, leveranstider och kundupplevelse. Ofta är IT möjliggöraren för nya affärsmodeller och intäkter.

Styrningen av IT är en fråga som kräver fokus för företagsledning inklusive CIO, och som idag är lika viktig som styrningen av hela verksamheten. Med en ökad grad av digitalisering väcks helt nya frågor och dimensioner på styrningsfrågan och ibland krävs nya lösningar. Riktningen och strategin för IT avgör i allra högsta grad företagets möjligheter att uppnå önskade resultat och effekter.

Våra konsulter lotsar er genom dessa frågeställningar och hjälper er med:

  • Formulering av IT-strategi baserat på affärens strategi och prioriteringar
  • Utveckling och etablering av styrmodell och styrkort för IT
  • Mognadsmätning och nulägesanalyser
  • Formulering av sourcingstrategi och utveckling av styrmodeller mot IT-leverantörer

Vi kan också förse er med en “Chef att Hyra” som bidrar med nya perspektiv på era möjligheter med IT.

XLENTs konsulter har erfarenhet av de flesta branscher och metoder – och ser till att IT verkligen styrs så att det bidrar till er framgång! Vi har förmågan att både tänka strategiskt och agera operativt. Vi tror på att lösa uppgiften tillsammans med våra kunder.

Våra senaste tankar

1 2 3 18

 

Strukturerat säljarbete

Referens/

Strukturerat säljarbete

I samarbete med XLENT har Vitec Finans & Försäkring ökat sin försäljning och förbättrat sina kundrelationer.

Säkerställd IT-verksamhet

Referens/

Säkerställd IT-verksamhet

När Swedish Space Corporation (SSC) snabbt behövde rekrytera en ny CIO, kunde XLENT tillfälligt ta över rodret och säkerställa den dagliga IT-verksamheten.