Om Xlent Consulting Group

Xlent Consulting Group är ett nordiskt strategi- och IT-konsultbolag som verkar under varumärkena XLENT, Differ Sverige och Differ Norge. Bolaget bildades 2005 och har sedan dess utvecklats i snabb takt. Idag finns nära 400 medarbetare på 14 orter.

Xlent Consulting Group är en entreprenörsdriven organisation där individerna har stora möjligheter till påverkan. Vi söker aktivt nya medarbetare som vill vara med och ta ansvar för sin egen och företagets utveckling. För drivna medarbetare som visar goda resultat finns också möjlighet till delägarskap.

Xlent Consulting Group är primärt verksamma inom affärsrådgivning, systemutveckling och genom förvaltningsåtaganden. Vi arbetar i nära samverkan med våra kunder. Tillsammans kan vi säkerställa att affärskritiska strategier verkligen blir realiserade.

XLENT

Stolt IT-konsultorganisation som kombinerar det stora företagets styrka och förmåga med det lokala företagets närhet och engagemang. XLENT fokuserar på IT Management, Digitala Affärslösningar och IT-konsulttjänster och åtaganden. XLENT har kapacitet och kompetens att skapa lämplig arkitektur för långsiktig konkurrenskraft, utveckla lösningar med hjälp av moderna utvecklingsplattformar samt omhänderta integration mellan system, moln, applikationer och tjänster. Allt sker för maximal affärsnytta genom smarta IT lösningar. XLENT har närvaro på fjorton orter i Sverige; från Luleå i norr till Malmö i Söder.
Läs mer om XLENT på www.xlent.se

Differ Sverige

Strategikonsulter med fokus på intäktsfrågor. Erbjudandet omfattar alla intäktsrelaterade discipliner; kundbasoptimering, varumärkesstrategi, lojalitet, digitalisering, prissättning och mycket mer. Differ Sverige skapades 2015, genom samgåendet mellan XLENT Strategy Stockholm och Differ. Basen finns på Regeringsgatan i Stockholm. Uppdragsgivarna finns i hela Norden.
Läs mer om Differ Sverige på www.differ.se

Differ Norge

Strategikonsulter med erfarna rådgivare och kontor i Oslo och Bergen. Verksamhetens mål är att leverera strategisk rådgivning som hjälper ledande befattningshavare till extraordinära resultat.
Läs mer om Differ Norge på www.differnorway.com

Personuppgiftspolicy XCG

Anders Franzén

Anders Franzén

+46 705 267 515 anders.franzen@xlent.se