Vad kan vi göra för er?

Konkurrenskraft idag ställer stora krav på effektivitet och förmåga att anpassa sig till en omvärld som förändras i snabb takt. Förmågan att förutse och hantera förändringar ställer krav på relevant kunskap om samverkan mellan verksamhetsprocesser, information och IT.

XLENT arbetar brett med arkitektur och hjälper våra kunder såväl strategiskt, taktiskt som operativt. Vi arbetar i gränslandet mellan verksamhet och IT och ser till att strukturera och visualisera affärsprocesser, information och samband. Detta för att identifiera påverkan, planera, genomföra och följa upp förändringar.

Flexibel IT är en förutsättning för god anpassningsförmåga där verksamheten springer snabbare och vill mer än vad IT-organisationen har förmåga att leverera. XLENTs arkitekter arbetar nära er som kunder med beprövade metoder, ramverk och best-practices, för att utforma systemlösningar som är rustade för att möta framtidens utmaningar.

Kontaktperson:
Lars Lindberg

+46 70-877 80 01

lars.lindberg@xlent.se

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på vad mer vi har jobbat med?

se alla våra case