Vad kan vi göra för er?

XLENT har konsulter med lång och bred erfarenhet från bank och försäkring, både från linjeroller i anställning och från konsultuppdrag. Vi använder oss av beprövad metodik och praktisk erfarenhet för att åstadkomma förbättring och förändring. Vi jobbar med affärsutveckling och rådgivning och våra uppdrag innebär ofta att leda förstudier, kravarbete, utveckling och implementering av nya produkter och tjänster.

 

Bank

 • Vi har förståelse och kunskap om både verksamhet och IT och kan hitta lösningar för att öka affärsnyttan både via processutveckling och nytt systemstöd.
 • Vi kan projekt- och programledning.
 • Vi kan utveckla tjänster och produkter, både som rådgivare och som hjälp med kravspecifikationer inklusive test.
 • Vi har erfarenhet av ledarskap och kan agera chef eller ledare för organisationer.
 • Vi har kunskap om regelverk inom flera områden för banker.
 • Vi kan core-bankinglösningar och kan även erbjuda en av marknadens bästa lösningar. Klicka på B-SaaS för att läsa mer om vårt erbjudande inom banklösningar.

Försäkring

Vi har verksamhetskompetens i försäkringsbranschen med mångårig erfarenhet från linjen i affärsutvecklande och ledande befattningar. Vi har kompetens, kunskaper och insikter både i branschens verksamhet och i dess olika IT-miljöer. Vi förstår hur verksamhetens processer och krav kan omsättas i produktutveckling och vilka behov det kan generera på affärssystem och distributionskanaler.

 • Vi förstår IT och har djup kompetens i branschens olika system och vad som krävs för att lyckas med utveckling.
 • Vi har stark projektledningskompetens och stor vana av projekt- och styrgruppsarbete.
 • Vi har erfarenhet av verksamhetsledning och styrning och kan agera chef och ledare för grupper och avdelningar.

Vi hjälper er med

 • Förstudier
 • Produkt- och tjänsteutveckling inklusive digitalisering
 • Byte av IT-stöd, t ex hjälp med upphandling och implementation
 • Kravanalys och test
 • Implementation av nya regelverk
 • Ledning och styrning (t.ex. interimschef, både inom verksamhet och IT)
 • Integration av affärssystem (t.ex. partners)
 • Upphandlingar (t.ex. inför en partneraffär eller med nya affärssystem)
Kontaktperson:
Lennart Larsson

+46 70-531 96 72

lennart.larsson@xlent.se