Vad kan vi göra för er inom Bank?

 

XLENT har konsulter med lång och bred erfarenhet från bank och försäkring. både från linjeroller i anställning och från konsultuppdrag. Vi använder oss av beprövad metodik och praktisk erfarenhet för att åstadkomma förbättring och förändring. 

 

 • Vi har förståelse och kunskap om både verksamhet och IT och kan hitta lösningar för att öka affärsnyttan både via processutveckling och nytt systemstöd.
 • Vi kan projekt- och programledning.
 • Vi kan utveckla tjänster och produkter, både som rådgivare och som hjälp med kravspecifikationer inklusive test.
 • Vi har erfarenhet av ledarskap och kan agera chef eller ledare för organisationer.
 • Vi har kunskap om regelverk inom flera områden för banker.
 • Vi kan core banking lösningar och kan även erbjuda en av marknadens bästa lösningar. Klicka på B-SaaS för att läsa mer om vårt erbjudande inom banklösningar.

 

Vi hjälper er med

 

 • Förstudier
 • Produkt- och tjänsteutveckling inklusive digitalisering
 • Byte av IT-stöd, t ex hjälp med upphandling och implementation
 • Kravanalys och test
 • Implementation av nytt regelverk
 • Ledning och styrning

Hur kan vi hjälpa er med Försäkring?

 

Inom försäkringsgruppen på XLENT jobbar vi med affärsutveckling och rådgivning. Våra uppdrag är ofta att leda förstudier, kravarbete, utveckling och implementering av nya produkter och tjänster.

 

Vi har verksamhetskompetens i försäkringsbranschen med mångårig erfarenhet från linjen i affärsutvecklande och ledande befattningar. Vi har kompetens, kunskaper och insikter både i branschens verksamhet och i dess olika IT-miljöer. Vi förstår hur verksamhetens processer och krav kan omsättas tex. i produktutveckling och vilka behov det kan generera på affärssystem och distributionskanaler.

 

Vi hjälper er med

 

 • Förstudier
 • Produktutveckling nya försäkringslösningar
 • Kravanalys IT-utveckling
 • Integration av affärssystem (tex. partners)
 • Upphandlingar (tex. partneraffär eller nya affärssystem)
 • Ledning och styrning (tex. interims chef, både inom verksamhet och IT)

 

Om ni vill få bra saker gjorda på ett bra sätt bör ni anlita oss inom försäkringsgruppen på XLENT. Vi jobbar strukturerat, noggrant och effektivt och vi garanterar att ni blir nöjda! 
 
 • Vi förstår IT och har djup kompetens i branschens olika system och vad som krävs för att lyckas med utveckling.
 • Vi har stark projektledningskompetens och stor vana av projekt- och styrgruppsarbete.
 • Vi har erfarenhet av verksamhetsledning och styrning och kan agera chef och ledare för grupper och avdelningar.
Kontaktperson:
Lennart Larsson

+46 70-531 96 72

lennart.larsson@xlent.se