Hur kan vi hjälpa er?

Många stora GDPR-projekt har genomförts det senaste året. Många företag har blivit kontaktade av kunder som velat utöva någon av sina rättigheter. Några företag har också redan blivit kontaktade av Datainspektionen, som bara har påbörjat sitt tillsynsuppdrag.

 

Detta erbjudande riktar sig till företag som har genomfört ett GDPR-projekt. Är alla bitar verkligen på plats för att ditt företag ska uppnå samt kunna bibehålla tillräcklig GDPR-efterlevnad? Vad händer om ditt företag kontaktas av Datainspektionen? GDPR-kollen ger dig svaret.

 

GDPR-Kollen riktar sig till

 • Organisationer som har gjort GDPR-arbetet och vill säkerställa regelefterlevnad.
 • Dotterbolag där arbetet har skett med begränsad insyn från moderbolaget.
 • Företag med verksamhet i flera länder.
 • Företag där behovet av regelefterlevnad är särskilt viktigt.

 

Med avstamp i behandlingsförteckningen går XLENT igenom personuppgiftsbehandlingar, rutiner, policys, behov av personuppgiftsbiträdesavtal och dokumentation. Vi tittar primärt på:

 • Personuppgiftsansvaret
 • Informationsgivning och utbildning
 • Stöd för den registrerades rättigheter
 • Syftet med behandlingen
 • Rutiner och avvägningar vid incidenter
 • ”Privacy by design”; uppgifts- och åtkomstminimering, rensningsrutiner
 • Att IT-system och processer är anpassade för att tillmötesgå kraven på dataskydd
 • Berättigat intresse och samtycke
 • Biträdesavtal med berörda aktörer samt deras instruktioner

Uppskattad tidsåtgång för en genomlysning av en medelstor organisation ligger på 80 timmar.

 

Leveransen består av en rapport som tydligt beskriver vår bedömning av organisationens informationssäkerhet och GDPR-efterlevnad utifrån:

 • Vad vi har granskat
 • Vad vi har sett
 • Vad vi bedömer bör åtgärdas

 

Har du funderingar eller vill veta mer? Kontakta Thomas Lindqvist, thomas.lindqvist@xlent.se. +46 73-398 05 30.

Kontaktperson:
Thomas Lindqvist

+46 73-398 05 30

thomas.lindqvist@xlent.se