Unikt koncept för Identitetslösningar

Många organisationer upplever att de har utmaningar med hantering av sina anställdas eller kunders identiteter; så som ostrukturerad och tidskrävande on- och offboarding, att gamla konton ligger kvar och skvalpar, svår spårbarhet, saknar systemstöd eller kontroll över vem som har åtkomst till vilket system.

XLENTs unika koncept med Identitetslösningar möjliggör en effektiv och säker hantering av Identiteter. Identitetslösningarna baserar sig på Microsoft Identity Manager, som utifrån uppsatta regelverk automatiskt skapar konton och grupper i målsystem och därefter håller dem uppdaterade med vald information. 

Vi erbjuder egenutvecklade och användarvänliga lösningar

  • Webguider som centralt hanterar Onboarding och Offboarding och sammanbinder dess delprocesser till ett fullständigt flöde
  • Kontohanteringsportaler där verksamheten själva kan administrera sina konton. Konton för anställda, lärare och elever eller t.ex. inhyrd personal
  • Rollbaserad åtkomst och grupphantering med undantagshantering – slipp manuell hantering av grupper och dess medlemmar
  • Självbetjäningsportal där användaren själv kan t.ex. kan se/ändra sin profilinformation, ändra lösenord etc
  • Kostnadseffektiv licensmodell

Vi kan hjälpa er!

Våra medarbetare har lång erfarenhet av utveckling och förvaltning av Identitetsmiljöer hos privata sektorn, industri, kommunal verksamhet och skolor. Vi erbjuder koncept, utveckling samt strategisk förvaltning av kunders Identitets-miljöer med strukturerad ärende- och förändringshantering – anpassat efter era behov. Kontakta oss för ett första möte!