Vad kan vi göra för er?

Inom systemutveckling, mjukvaruutveckling och service design innebär kravanalys att förstå processerna i en organisation eller verksamhet och identifiera på vilket sätt IT kan vara ett stöd. Det betyder i praktiken att samla in, bearbeta, dokumentera och prioritera behov av antingen nya produkter och tjänster, eller förändringar i befintliga. 

I en verksamhet kan behov och önskemål komma från användare av produkten eller tjänsten men också från avsändaren. Många gånger har olika intressenter motstridiga önskemål som behöver hanteras. Kravanalys är avgörande för framgången för ett system- eller mjukvaruprojekt. Man behöver arbeta med kraven under hela projekttiden, då intressenternas behov oftast ändras under ett projekts gång. Kraven bör vara mätbara, testbara, spårbara, relaterade till identifierade affärsbehov och definierade på en detaljnivå som är tillräcklig för systemdesign.

Kravanalytiker kan använda flera tekniker för att ta reda på kundens och användarnas behov. Dessa kan omfatta utveckling av scenarier och processbeskrivningar, identifiering av användningsfall, observation av arbetsplatsen, hålla intervjuer eller fokusgrupper och att skapa kravlistor. Prototyper av olika slag kan användas för att låta användare testa ett system och komma med synpunkter. Oftast använder kravanalytikern en kombination av dessa metoder för att säkerställa att IT-systemet i slutändan uppfyller alla behov.

Vi har arbetat med krav inom allt från webbprojekt och UX-förbättringar till integrationsprojekt och stora systembyten. Hör av dig så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa er!

Kontaktperson:
Ola Roos

+46 70-211 85 32

ola.roos@xlent.se

Vill du veta mer?

Är du nyfiken på vad mer vi har jobbat med?

se alla våra case