Digitalisering på era villkor

Många vi möter uppfattar att de behöver mer tid för att uppnå bättre resultat. Men informations- och kommunikationstekniken har gjort att vi behöver omdefiniera hur vi ser på tid. Lösningen är varken mer tid eller hårdare arbete utan vi behöver arbeta annorlunda! Snabbaste vägen att uppnå bättre resultat är inte att springa fortare. Genom att stanna upp och länka samman kraften mellan IT och verksamhet skapas ett gemensamt fokus för en mer effektiv affärsdriven digital innovation. 

Vad kan vi göra för er?

Känner ni att ni behöver effektivisera verksamheten och skapa bättre möjligheter för att driva affär? Upplever ni att IT antingen inte stödjer verksamheten eller bromsar upp utvecklingen? Har ni tröttnat på systemleverantörer som inte vill ta ansvar och ni vill minska beroendet? Vill ni kartlägga och minska kostnaderna för stödfunktioner? Nexus Link föddes för att lösa dessa utmaningar.

Med över 10 års erfarenhet från både IT och verksamhet ser vi fram emot att få dela med oss av de principer och tekniker som vi testat och finjusterat. Allt för att öka er förmåga att tillvarata verksamhetens kreativitet och driva en mer agil utveckling. 

Nexus Link är ett helhetskoncept som stödjer en långsiktig, flexibel och hållbar digitalisering på era villkor med tydlig utgångspunkt i er verksamhet. Nexus Link gör er redo för snabba omställningar för att sedan kunna göra det om och om igen.  

Nexus Links tre delar 

  • Metodik och verktyg för att knyta samman verksamhet och IT. Kartläggning och visualisering av er verksamhet, vilket ger er djupare insikter om era kunder och processer. Det gör att ni kan fatta bättre strategiska beslut och upptäcka nya affärsmöjligheter. 
  • Arkitektur för att sammanfoga alla IT-system till en digital affärsplattform. Standardiserade integrationer och löst kopplade system minskar kostsamma beroenden till specifika leverantörer, tar tillvara på tidigare investeringar och säkerställer att ni behåller kontrollen över er data.  
  • SaaS-tjänster för att förenkla, förbättra och snabba upp er utveckling. Standardiserade SaaS-tjänster som gör att ni snabbt och enkelt får upp en infrastruktur där era integrationer förenklar kommande arbete istället för att försvåra. 

 Som komplement till Nexus Links tjänster ingår standardiserade kodbibliotek och dokumentation som förenklar och effektiviserar samarbetet kring er digitala plattform.  

Nexus Link ger er stöd i alla steg i processen, från första strategimötet till sista kodraden. Läs mer på nexus.link

Kontaktperson:
Johan Stålnacke

+46 70-877 80 02

johan.stalnacke@xlent.se