Utveckla och lansera nya lösningar på kort tid

Vid traditionell IT-utveckling utvecklas IT-stödet manuellt av systemutvecklare, som det idag råder en stor brist på. Innovation och verksamhetsutveckling tar därför ofta lång tid. Power Platform är en "low code"-plattform. Det betyder att det går att automatgenerera kod utan traditionell systemutveckling och bygger på att användaren jobbar med färdiga byggblock i grafiska verktyg genom att använda förenklad kod. Genom denna typ av utveckling är det möjligt att ta fram nya lösningar på dagar eller veckor. I plattformen finns det exempelvis stöd för att snabbt utveckla mobila appar, automatisera rutiner och processer, bearbeta och visualisera data. Licensen betalar ni redan för.

Förstå möjligheterna och skalbarheten

Power Platform skapar en helt ny innovationsförmåga. Från snabb utveckling och innovation till minskat behov av IT-utvecklare och andra nyckelkompetenser. Det viktigaste är att förstå hur och när plattformen bör användas och skalas upp för att nå maximal nytta. Att börja använda Power Platform bör i första hand ses som att ni utvecklar en kompletterande innovationsförmåga. Vi tror inte att den kommer att ersätta all traditionell IT-utveckling på kort sikt. Gartner förutspår dock att 65% av all systemutveckling 2024 kommer att ske på ”low code”-plattformar.  

Vi hjälper er att utveckla en ny innovationsförmåga med Power Platform

XLENT har ett strukturerat och dokumenterat arbetssätt för att säkerställa att både samarbetsplattformen inom Office 365 och Power Platform används optimalt, så att nyttan av investeringen kan realiseras. Dessutom ser vi till att lösningen och arbetssättet kan skalas upp och fungerar i er verksamhet.

Vårt erbjudande i korthet

  • En kortare förstudie på ett par veckor, som resulterar i ett beslutsunderlag. Underlaget visar vilka förutsättningar ni dels har att minska era kostnader för bl.a. licenser, dels vilka tekniska och operativa förutsättningar ni har för att gå vidare med en pilot.
  • En kortare pilot (cirka 2-4 veckor) där en eller ett par av tillämpningarna utvecklas, samtidigt som arbetssättet i innovations- /utvecklingsteamet struktureras, dokumenteras, utvärderas och finslipas – så att arbetssättet kan återanvändas i kommande utveckling.
  • När ni fått uppleva potentialen med plattformen stödjer vi er gärna med att skala upp lösningen och arbetssättet, och ser till att det fungerar med er operativa modell och verksamhetsstyrning.

Vi berättar gärna mer om vårt erbjudande och visar konkreta exempel - så att ni också kan öka er innovationskraft!

 

Kontaktperson:
Andreas Mårtensson

+4673 804 17 27

andreas.martensson@xlent.se