Vad kan vi göra för er?

De flesta organisationer adderar mer och mer verksamhetsstöd i förhoppningen att bli effektivare, men blir det verkligen så? Ökar effektiviteten i samma takt som kostnaderna? Idag ställs det allt högre krav på effektivitet, samtidigt som de operativa kostnaderna förväntas sjunka. Vi hjälper våra kunder att hitta de svaga länkarna som driver kostnader och inte bidrar till lönsamheten.

Våra uppdrag består ofta i att hitta kostandsdrivare och förbättringspotential i en enhet eller process som upplevs ineffektiv. Vi utgår alltid från kundens situation, med moderna metoder och modeller som passar förutsättningarna. Även om uppdraget fokuserar på en enhet eller process, samverkar vi med angränsade delar av organisationen. Detta för att knutarna inte alltid sitter där kunden tror eller där lösningarna kan få vidare effekter.

Våra kunder får effektiva processer, med bättre precision, kvalitet och nöjdare slutkunder. De har optimerat organisationen.

Kontaktperson:
Lotta Dahrné

+46 72-250 82 23

Charlotta.Dahrne@xlent.se